Ulla och Hans Sjöstedts stipendium – nytt elevstipendium inom ämnet ekonomi på Europaskolan Strängnäs

Nu finns ett nytt stipendium för elever som studerar ekonomi på Europaskolan Strängnäs. Bakom det står de framgångsrika entreprenörerna Hans och Ulla Sjöstedt från Strängnäs. Tillsammans vill de uppmuntra elever som har presterat extra väl i ämnet under gymnasietiden.

Ulla och Hans Sjöstedt är båda entreprenörer med lång erfarenhet av företagande. Hans har kallats ”Sveriges kräftkung”, som mannen bakom landets stora kräftimport, medan Ulla gjort succé med import av väskor och andra lädervaror från Asien. Genom sina stora framgångar har de en bred kunskap inom entreprenörskap/företagsamhet, och dessutom ett brett kontaktnät på flera kontinenter.

Nu vill de stödja elever på Europaskolan Strängnäs till framgångsrikt företagande, genom att instifta ett stipendium från och med 2019.

Stipendiet riktas till elever som studerar ekonomi, med syfte att stimulera eleverna till fördjupade studier och ökad kunskap inom entreprenörskap.

Utöver stipendiet vill stipendiegivarna även erbjuda stöd i andra former till eleverna på Europaskolan Strängnäs. Det kan till exempel handla om kontaktförmedling, studiebesök, praktik eller vägledning och mentorskap.

Det här är Ulla och Hans Sjöstedts stipendium

Ulla och Hans Sjöstedts stipendium innebär att 50 000 kronor ska delas ut en gång per år under 10 år. Mottagaren ska vara en ambitiös elev på Europaskolan Strängnäs som går i årskurs 3. Stipendiet kan bara erhållas en gång per person.

Här är kriterierna för att erhålla stipendiet:

Stipendiet ska delas ut vid vårterminens avslutning till en elev som har uppvisat berömliga prestationer inom ämnet ekonomi, har goda språkkunskaper och som under hela studietiden på ett förtjänstfullt sätt

– tagit sig an studierna i enlighet med Europaskolans värderingar
– ökat och fördjupat sina kunskaper inom ämnet
– uppvisat entreprenörskap och företagsamhet
– uppvisat hög ambition och vilja till förkovran inom ämnet
– uppnått en utmärkt grund för fortsatta högre studier
– bidragit till ett gynnsamt klassrumsklimat genom att

  • visa prov på god samarbetsförmåga, med respekt för klasskamrater och andras värderingar
  • aktivt deltaga i utbyte av erfarenheter och kunskaper inom ämnet tillsammans med klasskamrater och lärare.

Stipendiaterna utses av stipendienämnd, som ska bestå av rektor (tillika ordförande) och biträdande rektor (tillika sekreterare) samt 1–2 lärare inom ämnesområdet ekonomi som har undervisat eleven. Hans och Ulla Sjöstedt medverkar också i mån av möjlighet.

Varje stipendiat förväntas återkomma med en skriftlig redovisning om hur stipendiet har använts och hur det har bidragit till ökade kunskaper inom det entreprenöriella området. Redovisningen ska också innehålla lärdomar och goda råd till Europaskolans elever.

Vi vill rikta ett varmt tack till Ulla och Hans Sjöstedt för detta initiativ och ser fram emot att utse skolans första stipendiat!

Vill du veta mera? Läs om Europaskolans värdegrund här>