Visselblåsning

Vi på Europaskolan är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, våra samarbetspartner och allmänhetens förtroende för den verksamhet vi bedriver. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i verksamheten så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst (se nedan) kan du anonymt lämna en rapport vid misstanke om allvarliga missförhållanden.

En oberoende mottagargrupp hanterar vårt rapporteringssystem för att säkerställa en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som garanterar en konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

Visselblåsartjänst

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:

  • Använd inte en företagsdator eller nätverk.

Andra sätt att “visselblåsa”

Här finns ytterligare kontaktvägar för att lämna en visselblåsning. Observera att vi inte kan garantera anonymitet på samma sätt som genom webbformuläret, om visselblåsningen kommer in via övriga kontaktvägar.

Telefon:
076-767 02 05

Boka ett möte:
076-767 02 05

Skicka ett brev till:

Europaskolan Strängnäs
att: utredningsgrupp för visselblåsning

Storgatan 2
645 30 Strängnäs

Personuppgifter i samband med visselblåsning
För information om personuppgiftsbehandling i samband med visselblåsning, se vår integritetspolicy >