Information om ansökan

Ansökan till Europaskolan Strängnäs

Har du bestämt dig för att söka till Europaskolan Strängnäs? Vad roligt, välkommen! Ansöker gör du genom din kommun. Din nuvarande skola har rutiner för gymnasievalet och skickar din ansökan och dina betyg till oss. Tala med studie- och yrkesvägledaren (syv) på din skola så får du hjälp.

Hittar du inte det program du vill söka hos oss via din kommuns ansökningsförfarande? Då kan du alltid använda dig av blanketten Ansökan som finns här på vår webbplats.

Du är också välkommen att ta direkt kontakt med oss på Europaskolan Strängnäs, för att få svar på frågor om skolan och programmen.

Kontakt

Reception, Europaskolan Strängnäs

Telefon: 0152-33 11 00
E-post: info@europaskolan.se

Studievägskoder:

Europaprogrammet SA: SASAM
Europaprogrammet SA: SABET
Europaprogrammet HU: HUSPR
Företagarprogrammet: EKEKO
Kemi- och fysikprogrammet: NANAT
Spetsutbildning Scienceprogrammet: NASCIVS
SpetsutbildningModern Humanities: SASAM0S

Sista ansökningsdatum inför läsåret 2024/2025 är 14 februari.
Omvalsperiod: 15 april – 3 maj.

Varmt välkommen med din ansökan!

Antagning

Antagning till Europaskolan Strängnäs grundas på grundskolebetyget, det vill säga samma som gäller vid antagning till kommunalt gymnasium. De senaste fem åren har den genomsnittliga antagningspoängen till Europaskolan Strängnäs legat mellan 260 och 295 poäng. Lägsta poäng (tre månader före skolstart) har legat mellan 185 och 260 poäng. För att komma in på Scienceprogrammet och Kemi- och fysik-programmet har det vanligen krävts något högre poäng än för Europa- och Företagarprogrammen.

Preliminärt antagningsbesked skickas ut i början av april och definitivt antagningsbesked skickas i början av juli.

Mer information om antagningen hittar du här >


Urvalskriterier för spetsutbildningen Modern Humanities

Du söker spetsutbildningen med den meritpoäng som du erhåller från grundskolan, frånräknad den poäng du har i de två ämnen som du har lägst betyg i. Dessa ämnen får inte vara samhällskunskap, historia, geografi, religionskunskap, svenska, engelska eller matematik eller ett ämne som du saknar betyg i.


Urvalskriterier för spetsutbildningen Scienceprogrammet

Du söker spetsutbildningen med den meritpoäng som du erhåller från grundskolan, frånräknad den poäng du har i de två ämnen som du har lägst betyg i. Dessa ämnen får inte vara matematik, NO eller något annat ämne som kräver behörighet till gymnasiet (svenska och engelska) eller ett ämne som du saknar betyg i.


Varmt välkommen med din ansökan!