Elevhälsa

Europaskolan Strängnäs elevhälsa

Elevhälsan finns till för dig – när du behöver den. Hit är du välkommen, vare sig du behöver hjälp mot huvudvärk eller bara någon att prata med. Elevhälsan erbjuder även hälsokontroller och hälsosamtal.

Elevhälsan på Europaskolan Strängnäs består av skolsköterska Nathalie Nilant, kurator Marie Eriksson, studievägledare Nicklas Hellmark och skolpsykolog Emil Jalonen. Skolläkare finns via Mälarpraktiken i Strängnäs.


Skolsköterska

Nathalie Nilant

Mottagning:
Onsdagar: 13.00–16.30
Torsdagar och fredagar: 8.30–16.30

Telefon: 0152-33 11 06
E-post:
 nathalie.nilant@europaskolan.se


Kurator

Marie Eriksson

Mottagning:
Måndag till fredag: 8.30–16.30

Telefon: 0152-331107
E-post: 
marie.eriksson@europaskolan.se


Skolpsykolog

Emil Jalonen, kontaktas via kuratorn.


Studievägledare

Nicklas Hellmark

Mottagning:
Tisdag till torsdag: 8.30–16.30

Telefon: 0152-331105
E-post: 
nicklas.hellmark@europaskolan.se


Förebyggande arbete och värderingar

En viktig del av elevhälsa är förebyggande arbete utifrån grundläggande värderingar och tydliga riktlinjer.

I enlighet med FN:s barnkonvention har vi upprättat en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling.

Läroplanens värdegrund är också central för skolan. Vi har därför sammanställt skolans grundläggande demokratiska värderingar, som utgångspunkt för den dagliga verksamheten.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Europaskolan Strängnäs >