Vår broschyr

I vår broschyr kan du läsa den senaste informationen om Europaskolan Strängnäs och våra program. Här berättar vi också om skolans profil och värdegrund.

Vår broschyr som pdf >

Trevlig läsning!