Europaskolan Strängnäs – en friskola för dig som vill lite mer

Vill du bli väl förberedd för högskolan och framtidens jobb, både i Sverige och andra länder? Europaskolan Strängnäs är en friskola för dig som vill lite mer. Här lär du inte bara för skolan utan för livet. Du får tidigt kontakt med företag, föreningar och högskola. Europaskolan Strängnäs ger dig nyckeln – både till Europa och framtiden.

Europaskolan Strängnäs är ett kvalitetsgymnasium mitt i den historiska lärostaden. Alldeles vid Mälaren ligger vårt stadscampus, lagom stort för att alla ska lära känna varandra.

Skolan har riksintag – dagspendla hit eller bo i Strängnäs. Staden bjuder på ett rikt kultur- och friluftsliv, historisk miljö och närhet till både storstad och natur.

Kunskap och personlig utveckling

Vår profil är Europaorientering och omvärldsorientering. Öka dina kunskaper om Europa och känslan av att vara en europé. Utöver studierna väntar ett spännande föreningsliv, gästföreläsningar och resor till Europa.

Hos oss kan du välja mellan sex gymnasieprogram: Europaprogrammen (SA och HU), Företagarprogrammet, Kemi- och fysikprogrammet samt spetsutbildningarna Science och Modern Humanities. Engagerade, högutbildade lärare och en inspirerande studiemiljö gör din gymnasietid till något speciellt. Är du själv studiemotiverad, nyfiken och öppen för nya lärdomar är detta skolan för dig. Som elev hos oss ska du kunna uppnå bästa möjliga resultat, utifrån just dina personliga förutsättningar.

Ett gymnasium med stor gemenskap

På vår skola finns en speciell stämning, Europaandan. Här respekterar vi varandra, och här ska du känna dig välkommen och trygg. Allas lika värde är vår gyllene regel.

Vi har många traditioner som främjar gemenskap, mellan både program och årskurser. Ett rikt föreningsliv förgyller också din gymnasietid.

Studiero och trygghet

Hos oss ska du inte bara lära för skolan, utan för livet. Därför vill vi ha en skola med ordning och fokus – en miljö där alla känner studiero och trygghet. Med gemensamt ansvar skapar vi de bästa förutsättningarna för en givande gymnasietid.

Efter tre år på Europaskolan Strängnäs är du väl förberedd för högre studier, både i Sverige och andra länder. Vi ger dig nyckeln – till Europa och framtiden!

Varmt välkommen!


Vill du ansöka om en plats?
Här finns ansökningsblanketten till Europaskolan Strängnäs>

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss >