ES_bildspel-16
ES_bildspel-2
ES_bildspel-3
ES_bildspel-4
ES_bildspel-10
ES_bildspel-5
ES_bildspel-6
ES_bildspel-18
ES_bildspel-1
ES_bildspel-7
ES_bildspel-8
ES_bildspel-9
ES_bildspel-14
ES_bildspel-11
ES_bildspel-15
ESS_bildspel-5
ESS_bildspel-5
previous arrow
next arrow

Välkommen till Europaskolan

– grundskola och gymnasium i Strängnäs och Malmköping

Europaskolan är en icke vinstdrivande friskola. Det är en skola där du lär för livet – med både hjärta och hjärna.
Här blir du sedd, trygg och respekterad. Våra ledord är kunskap och bildning, men även glädje, gemenskap, ansvar och resultat.

Europaskolan är en icke vinstdrivande friskola. Det är en skola där du lär för livet – med både hjärta och hjärna. Här blir du sedd, trygg och respekterad. Våra ledord är kunskap och bildning, men även glädje, gemenskap,
ansvar och resultat.

Europaskolan Rogge

Känner du dig studiemotiverad, och gillar du att utvecklas och lära dig nya saker? Då är Europaskolan Rogge grundskolan för dig.

Här får du studiero, trygghet och gemenskap. Hos oss blir du sedd som elev, både av kamrater och lärare. Tillsammans tar vi ansvar för att nå målen, samtidigt som vi har roligt.

Som elev hos oss får du hjälp att nå bästa möjliga resultat utifrån just dina personliga förutsättningar. Det ger dig en bra grund inför fortsatta studier och framtiden.

Vi ger dig nyckeln till gymnasiet!

Europaskolan Malmköping

Vill du gå i en liten, inspirerande skola där du verkligen får utvecklas? Då är Europaskolan Malmköping rätt val.

Här får du engagerade lärare, som är måna om att väcka din nyfikenhet och att du ska trivas. Vi hjälper dig att nå bästa möjliga resultat utifrån just dina förutsättningar.

Hos oss har vi fokus på kunskap, trygghet och gemenskap. Tillsammans tar vi ansvar för att nå målen, samtidigt som vi har roligt. Du lär dig för livet, och får en bra grund inför gymnasiet.

Vi ger dig nyckeln till gymnasiet!

Europaskolan Strängnäs

Om fem år – vad vill du göra då? Plugga i Paris eller jobba i Bryssel? Då är Europaskolan Strängnäs rätt val för dig.

Här har vi extra fokus på Europa och omvärldsorientering, kunskap och bildning som gör dig väl förberedd för vidare högskolestudier och jobb, både i Sverige och andra länder.


V
i är ett gymnasium med riksintag
som erbjuder sex gymnasieprogram, varav två forskarförberedande spetsutbildningar.


Vi ger dig nyckeln till Europa!

Europaskolan

– din port till en värld av möjligheter och kunskap

Vår värdegrund

På Europaskolan Strängnäs, Europaskolan Rogge och Europaskolan Malmköping har vi gemensamma värderingar som genomsyrar all vår verksamhet. 

Det är värderingar som bygger på europeiska klassiska bildningsideal. Allas lika värde är vår gyllene regel.

Ledorden i vår värdegrund är öppenhet, respekt, ansvar och lärande. Värdegrunden på respektive skola anpassas till elevernas ålder och förutsättningar.

Vi tar också ansvar för och är sparsamma med våra egna, skolans, samhällets och naturens resurser. 

Kunskap och bildning

Hos oss lär vi inte bara för skolan utan också för livet. Vi sätter tydliga mål för vårt arbete och drar slutsatser av resultaten. Vi ger, tar och förväntar oss ansvar. Vi respekterar varandra och uppskattar varandras kunskaper och förmågor. 

Vi tillägnar oss bland annat kunskaper genom möten och interaktion med omvärlden. Därför är olika former av omvärldsorientering viktiga och naturliga inslag på Europaskolan.

Bildning är nära kopplat till traditioner, som skapar gemenskap och trygghet vilket i sin tur leder till studieglädje, och är därför en naturlig del av vår verksamhet.

cropped-ESS-Vardegrund-1

Hälsa och gemenskap

Det finns ett starkt samband mellan goda studieresultat och en god hälsa. På Europaskolan arbetar vi aktivt för att främja elevernas och personalens hälsa. 

En förutsättning för god hälsa är att vi tillägnar oss goda vanor och arbetar och lever i goda miljöer. Träning, frisk luft och vardagsmotion har positiva effekter både för vår hälsa och koncentrationsförmåga.

Vi uppmuntrar därför elever och personal att gå eller cykla till och från skolan (när så är möjligt). Våra skolrestauranger har egna tillagningskök med fokus på ekologiska, säsongsanpassade och vegetariska alternativ.

Aktuellt på Europaskolan

Här hittar du nyheter och aktuella händelser.

Nu har vi skickat ut antagningsbeskeden!

Har du sökt till Europaskolan Strängnäs i höst? Nu är antagningsbeskeden utskickade. Håll därför utkik i brevlådan de ...

Studentglädje och högtidlig skolavslutning på Europaskolan Strängnäs

Nu har de tagit studenten, våra treor på Europaskolan Strängnäs! Onsdagen den 5 juni sprang de äntligen ut till allmänt ...

Minnesvärd studentbal på Sundbyholms Slott

Den 31 maj var det äntligen dags för 2024 års studentbal på Sundbyholms slott. I strålande solsken samlades Europaskolan ...

Fina resultat för Europaskolan Rogge i 2024 års Kängurutävling i matematik

Den världsomspännande Kängurutävlingen i matematik har ägt rum under våren. Traditionsenligt har även eleverna på ...

Årets bal 2024 närmar sig, här är några hållpunkter!

  Fredag den 31 maj är det dags för årets studentbal att äga rum på Sundbyholms slott. Balen är en mycket ...

Full fart på läsningen i Europaskolan Rogges nya bibliotek

Vi har under en tid jobbat med att bygga upp ett eget skolbibliotek här på Europaskolan Rogge. Biblioteket öppnades ...