Reservantagningen på Europaskolan Strängnäs

Står du som reserv till Europaskolan Strängnäs i höst? Redan under sommaren börjar reservantagningen till de platser som blivit lediga när alla svar har kommit in. Här kommer viktig information om hur reservantagningen går till.

Reservantagning pågår till den 15 september. Efter det datumet kommer vi på Europaskolan Strängnäs att ha en fortsatt reservlista till våra program, men då gäller förtur för de elever som vill byta till det gymnasieprogram de redan påbörjat på annan skola. Obs! Står du på reservlistan före 15 september flyttas du automatiskt med på reservlistan som gäller efter 15 september.

När vi börjar med reservantagningen kommer vi att försöka kontakta den sökande under en (1) dag via mobil och/eller mejl. Inom denna dag kräver vi svar om den sökande vill ha platsen eller inte. Får vi inte kontakt eller svar kommer vi att gå till nästa reserv.


Har du frågor? Välkommen att höra av dig till:

Nicklas Hellmark
Studie- och yrkesvägledare

E-post: nicklas.hellmark@europaskolan.se
Telefon: 0152-33 11 05