Alumnen Anna Kläppe gästföreläste för gymnasiet

Anna_Klappe

Europaskolan Strängnäs har haft besök av den tidigare eleven Anna Kläppe. Hon höll i november månads ES-möte, med tema flyktingsituationen.

Anna Kläppe berättade om dagens flyktingsituation utifrån ett partipolitiskt perspektiv. Hon representerar i dag C i Sveriges riksdag, där hon är politiskt sakkunnig inom utrikes-, försvars- och biståndsfrågor samt utrikeshandel.

Anna har själv gått på Europaskolan Strängnäs och tog examen år 2001 från Europaprogrammet. Sedan studenten har hon bland annat hunnit med att studera i USA och på Uppsala universitet. Hon har också genomfört praktik på FN-högkvarteret och varit anställd som politiskt sakkunnig på Statsrådsberedningens Samordningskansli.

Under ES-mötet deltog även Europaskolan för Mälarblick som berättade om projektet för Mälarblick, Strängnäs asylboende.

Det är alltid lika roligt att få besök av tidigare elever (alumner) och ta del av deras kunskap och erfarenheter. Att eleverna gått vidare i livet till områden där de i sin tur har saker att lära oss, visar på att vår skola uppnått sitt syfte: att utbilda dem till mångsidiga, kompetenta yrkesutövare och ansvarstagande medborgare.

Tack Anna för ett mycket intressant ES-möte!