Europaskolan Strängnäs ställer in årets bildningsresor för elevernas och personalens hälsa och säkerhet

På Europaskolan sätter vi elevernas och personalens hälsa och säkerhet i första rummet. Vi följer därför noggrant läget och utvecklingen för coronaviruset, med en löpande hot-, risk- och sårbarhets­analys. Vidare följer vi UD:s, Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer, med tillägget att tillämpa försiktighetsprincipen. Mot bakgrund av den rådande osäkerheten har vi nu valt att gå på försiktighetsprincipen och ställa in årets bildningsresor till Grekland, Berlin, Bryssel och Schweiz. Viktiga besöksmål där är nu dessutom stängda för externa besökare. Vi beklagar de olägenheter och ekonomiska förluster beslutet innebär, men hälsa och säkerhet går alltid först – såväl för elever och personal som övriga medmänniskor.

Årets bildningsresor för Europaskolan Strängnäs var planerade till vecka 13, med fyra resmål (för totalt cirka 320 personer): Grekland för årskurs 1, Berlin för årskurs 2, Bryssel för årskurs 3 samt Schweiz.

Dagsläget för coronaviruset och dess risker

I dagsläget ställer allt fler företag och organisationer in sina resor, eftersom coronaviruset inte är under kontroll. Det finns även exempel på att skolor i Sverige tillfälligt stänger.

Orsaken är, för skolans del, en betydande risk att elever och personal blir smittade – och att smittan kan drabba personer i riskgrupper, som sedan blir livshotande sjuka.

Under en utlandsresa finns även risk för att hela grupper sätts i karantän eller att flyg eller andra transporter förhindras. Europaskolan Strängnäs kan inte ta ansvar för sådana händelser eftersom de troligen leder till konsekvenser utanför skolans kontroll eller mandat.

I Europa är nu flera viktiga besöksmål dessutom stängda för besökare vilket minskar upplevelsen och värdet av respektive resa, som då inte längre uppfyller våra krav på att vara en ”bildningsresa”. I Grekland är bland annat museer stängda och större folksamlingar är förbjudna. I Schweiz har partikelfysiklaboratoriet CERN stängt och detsamma gäller EU-parlamentet i Bryssel.

Inställda bildningsresor för allas hälsa och säkerhet

Vår övergripande riktlinje är alltid att vi följer anvisningar och råd från UD, Folkhälsomyndigheten och Skolverket, med tillägg att försiktighetsprincipen ska tillämpas. Mot bakgrund av detta har vi också gjort en mycket omfattande hot-, risk- och sårbarhetsanalys som kontinuerligt uppdateras.

I detta fall väljer vi att gå på försiktighetsprincipen och avboka de planerade bildningsresorna. Detta gör vi eftersom vi sätter våra elevers och vår personals säkerhet före de upplevelser och intryck en resa innebär. Vi kan inte heller riskera att en smitta sprider sig till riskgrupper och då medför livshotande sjukdom. Att ta hand om varandra som medmänniskor är även essensen i den så kallade Europaandan och grundläggande för vår skolas värdegrund.

Vi beklagar alla olägenheter och ekonomiska förluster som detta beslut innebär. Vilka kostnader som kan återbetalas varierar, utifrån art och typ av bokning. För den som har bokat hela eller delar av resan själv, hänvisar vi till personliga försäkringar samt eventuella kortförsäkringar (dock med insikten i att de dessvärre inte gäller i fall som detta). Vissa elever har till exempel valt färdmedel som tåg eller buss, när det gäller resorna till Bryssel och Berlin. Den som bokat resan själv kan förstås använda sina biljetter ändå, eftersom deltagandet i bildningsresorna är frivilligt, men detta sker då helt utanför skolans regi. Till Grekland har vi enbart flygresor bokade som tyvärr inte kan återbetalas.

Självklart arbetar vi dock hårt för att kunna återbetala så mycket som möjligt. Vår förhoppning är att framför allt få tillbaka utgifter för vissa hotellvistelser samt planerade bussutflykter, om vi avbokar dessa redan nu.

Tyvärr kan skolpengen inte användas för återbetalning av kostnader som vi inte kan svara för, eftersom den är avsedd för undervisning och inte resor/upplevelser. Bildningsresorna är, som bekant, ett erbjudande utöver kurs och därmed inte obligatoriska. Vi beklagar även detta!

Ledighet vecka 13 trots inställda resor
– med aktiviteter på skolan

Eleverna kommer fortfarande att vara lediga vecka 13, trots de inställda resorna. Vi kommer då att erbjuda något annat för eleverna på skolan under veckan. Mer information följer!

Vill du veta mer och ställa frågor? Framöver kommer vi att ordna informationsmöten för elever och vårdnadshavare, ett för respektive resa, där skolledningen finns på plats. Separata kallelser kommer att skickas ut till berörda.

Vi beklagar återigen och ber om förståelse för denna speciella situation där kontentan av budskapet är: ”Ett liv är alltid mer värt än en resa.”