Europaskolan Strängnäs reser även nästa läsår till USA med bidrag från Sparbanksstiftelsen Rekarne

Att uppleva det vi studerar i praktiken ger mer. Därför kommer eleverna på Modern Humanities även under kommande hösttermin att resa till USA något som är möjligt tack vare ett generöst bidrag.

Studieresan till USA är för eleverna i årskurs 3 på spetsutbildningen Modern Humanities. Under resan kommer vi, liksom föregående år, att besöka både Washington och New York.

I New York väntar bland annat besök på FN:s högkvarter och Ellis Island, medan vi i Washington får ta del av viktiga platser i vår moderna historia.

Att som samhällsintresserad elev få besöka vår tids maktcentrum och en av världens mest betydelsefulla städer är en unik möjlighet. Med förra årets resa i backspegeln, kan vi konstatera hur mycket en sådan ger – både för vidgade vyer och ökad insikt om vad som formar vår omvärld.


Tack till Sparbanksstiftelsen Rekarne

Europaskolan Strängnäs vill rikta ett stort och varmt tack till Sparbanksstiftelsen Rekarne för bidraget till vår studieresa.

Tack vare deras bidrag får vi hjälp att lyfta Europaskolans värdegrund, som bland annat bygger på Europa- och omvärldsorientering.

Läs mer om Sparbanksstiftelsen Rekarne här >
Läs mer om spetsutbildningen Modern Humanities här >