Europaskolan Strängnäs kommer ännu närmare
Europa med Erasmus+

Just nu pågår två spännande projekt på Europaskolan Strängnäs. Genom Erasmus+ får våra elever möjlighet att komma ännu närmare Europa, både språkligt och kulturellt. Samtidigt får våra lärare utveckla sin kompetens ännu mer – något som ytterligare höjer vår skolas utbildningskvalitet.

Erasmus+ innebär en möjlighet att söka projektbidrag från EU för komma ut i Europa, via utbyte, samarbete och kurser.

I projektet ”Hitta metoder för lärande och samarbete” deltar fyra engelsklärare från Europaskolan Strängnäs. Under två år kommer de att delta i kurser och genomföra så kallade jobbskuggningar i England. Lärarna kommer både att utveckla sina ämnes­kunskaper och sina undervisningsmetoder, något som förstås gynnar våra elever i slutändan.

Projektet ”Friendship through language and culture – a billingual exchange” pågår under en ettårsperiod. I detta projekt deltar två lärare och elva elever i Spanska steg 5. Här är målet att stärka elevernas interkulturella kompetens och deras kunskaper om vårt gemensamma kulturarv.

Eleverna kommer även att delta i utbyte med en skola utanför Malaga, i Rincón de la Victoria. På så sätt kommer de inte bara att utveckla sina språkkunskaper, utan även ta del av det spanska vardagslivet och kulturen.

Efter utbytet får eleverna återgälda detta genom att själva vara värdar när deras nya vänner kommer på besök till Sverige!

Vi gläder oss mycket åt att delta i projekten och återkommer med rapporter!

Läs mer om Erasmus+ här >