Europaskolan Strängnäs får bidrag av Sparbanksstiftelsen Rekarne för studieresa till USA

Höst vid Tidal Basin, Washington DC

Att uppleva det vi studerar i praktiken ger mer. Därför planerar vi för att även kommande hösttermin göra en studieresa till USA på spetsutbildningen Modern Humanities. Nu har vi fått ett generöst bidrag till denna resa: av Sparbanksstiftelsen Rekarne.

Modern Humanities är en av Europaskolan Strängnäs två spetsutbildningar. Här kombinerar vi samhällskunskap och historia med frågor som är centrala för vårt samhälle och vår tid, såsom demokrati, mänskliga rättigheter och relationen mellan olika länder.

Sista året på utbildningen brukar våra elever göra en studieresa till något intressant resmål för att uppleva det vi studerar i praktiken. De senaste åren har resorna gått till USA, vilket är målet även i år.

Även i år har vi beviljats ett bidragande stipendium från Sparbanksstiftelsen Rekarne för en studieresa till USA – till vår stora glädje.

Under studieresan till USA planerar vi att besöka New York och Washington, precis som tidigare år. I New York kommer vi bland annat att besöka FN-högkvarteret och Ellis Island, medan vi i Washington utforskar vår tids maktcentrum med viktiga platser i vår moderna historia.

Foto: Anna Ström Åhlén

Naturligtvis följer vi myndigheternas rådande rekommendationer kring resor, såväl i dagsläget som inför hösten. Dessutom tillämpar vi försiktighetsprincipen, vilket innebär att hälsa och säkerhet alltid sätts i första rummet.

Europaskolan Strängnäs vill nu rikta ett stort och varmt tack till Sparbanksstiftelsen Rekarne för bidraget till vår studieresa.

Vår förhoppning är förstås att kunna genomföra resan som tänkt, så planeringen fortsätter samtidigt som vi håller tummarna för ljusare tider.

Läs mer om Sparbanksstiftelsen Rekarne här >
Läs mer om spetsutbildningen Modern Humanities här >