Ny nationell spetsutbildning i samhällsvetenskap på Europaskolan Strängnäs

Spetsutbildning_Modern-humanities_europaskolan

Skolverket har godkänt Europaskolan Strängnäs senaste spetsutbildning Modern Humanities. Därmed kompletterar vi vår befintliga spetsutbildning inom naturvetenskap med en i samhällsvetenskap.

Europaskolan Strängnäs har erkänt duktiga och kompetenta lärare, som ständigt arbetar med att utveckla både elever och verksamhet.

Vår friskola var först i Sverige med spetsutbildning inom naturvetenskap. Genom att erbjuda en motsvarande spetsutbildning inom samhällsvetenskap höjer vi målsättningen ytterligare: att våra elever ska ta vara på sin fulla potential, med bästa möjliga resultat.

Den nya spetsutbildningen, Modern Humanities, har godkänts av Skolverket och är därmed en av ett femtontal spetsutbildningar i landet.

Modern Humanities genomförs i samarbete både Uppsala och Stockholms universitet. Det innebär att även högskolekurser kommer att genomföras på vårt gymnasium.

Bägge spetsutbildningarna är riksrekryterande och kan sökas från hela landet. De berättigar också till CSN-bidrag

Vi är mycket stolta över detta kvitto på Europaskolans höga kvalitet och ser fram emot att hjälpa ännu fler elever till en framtid med stora möjligheter.

Här kan du läsa mer om spetsutbildningen Modern Humanities >