Stiftelsen Europaskolans styrelse

johan_h_larsson

Ordförande och verkställande ledamot:

Johan H Larson
Direktör

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”En riktigt bra skola ska ge våra barn och ungdomar en bra start i livet. Men skolan är kanske också den viktigaste motorn för att utveckla hela samhället – och då behövs även frivilliga krafter.”


Europaskolan Strängnäs

1:e vice ordförande:

Birgitta Ed
Entreprenör, prästkandidat Strängnäs Stift

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Mina perspektiv kommer främst från näringslivet och från att arbeta i flera länder. Få saker kan vara viktigare än att få bidra till att göra några av Sveriges bästa skolor ännu bättre.”


Europaskolan Strängnäs

2:e vice ordförande:

Niklas Zandelin
Entreprenör och verkställande direktör

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att Europaskolan utvecklas och fortsätter vara ledande, där pedagogik och teknik utgör basen för framtidens skola.”


Ledamöter


Europaskolan Strängnäs

Elisabeth Nihlfors
Professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Utbildning ska ge möjligheter till att utveckla kunskaper som gör att varje individ klarar sig i världen och samtidigt kan och vill medverka till att världen klarar sig. Ett skäl till varför jag engagerar mig i Stiftelsen Europaskolan som värnar inte enbart den enskilda individens bildningsresa utan även utbildningen och bildningens plats i samhället och detta med ett tydligt internationellt perspektiv.”


Europaskolan Strängnäs

Jan Löwstedt
Professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Europaskolan utgör ett intressant och viktigt inslag i det svenska skolsystemet. Att engagera mig i styrelsen är en möjlighet för mig som forskare bidra till skolans och det lokala skolsystemets fortsatta utveckling.”


Europaskolan Strängnäs
Ulrika Årehed Kågström

Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare Cancerfonden

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att ge unga människor en bra bas att stå på som gör att de fortsätter att nyfiket förvärva och värdera kunskap även långt efter att deras formella utbildning är avslutad.”


Europaskolan Strängnäs

Åsa Kettis
Chef på Uppsala universitet för avdelningen för kvalitetsutveckling

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Utbildning ger nya kunskaper, perspektiv och förmågor till gagn för den unga människans – och hela samhällets framtid. Jag vill vara med och bidra till att skapa goda förutsättningar för lärarnas viktiga arbete, elevernas lärande och Europaskolans fortsatta utveckling.”