Stiftelsen Europaskolans styrelse

anders_milton

Ordförande:

Anders Milton
Läkare

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att ett antal ungdomar får en bra utbildning och därmed en bra start i livet.”


Europaskolan Strängnäs
henrik_landerholm

1:e vice ordförande:

Henrik Landerholm
Ambassadör

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att Europaskolan fortsätter att leda utvecklingen av skolväsendet i Strängnäs, närområdet och Sverige.”


Europaskolan Strängnäs
per_olof_berg

2:e vice ordförande:

Per Olof Berg
Professor emeritus i företagsekonomi
Stockholms universitet

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Europaskolan är inte bara ett viktigt, fristående och icke vinstdrivande alternativ för studiemotiverade elever, utan också en kraftfull plattform för utveckling av nya idéer inom utbildningsområdet. Som fjärde generationens Strängnäsbo, är jag också stolt över att kunna bidra till att värna stadens gamla tradition som bildningscentrum.”


Ledamöter


Europaskolan Strängnäs
Hakan_Plith

Håkan Plith
Affärsutvecklare

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Europaskolan är en skola som på flera olika sätt vill stödja elevernas resa genom informationssamhället in i kunskapssamhället. Oavsett om detta sker med hjälp av bildningsresor i Europa, modern teknologi eller traditionella bokliga studier, har skolan som tydlig målsättning att leda ungdomarna ända fram. Det känns stimulerande att få hjälpa till på den resan.”


Europaskolan Strängnäs
Helena_Hallgarn

Helena Hallgarn
Jur.kand. och civilekonom samt grundare av tjänsten VQ Legal

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Barn måste få möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin personlighet i en trygg och bra miljö. Jag vill gärna göra det jag kan för att bidra till detta.”


Europaskolan Strängnäs

Niklas Zandelin
Entreprenör och verkställande direktör

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att Europaskolan utvecklas och fortsätter vara ledande, där pedagogik och teknik utgör basen för framtidens skola.”


Europaskolan Strängnäs

Elisabeth Nihlfors
Professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Utbildning ska ge möjligheter till att utveckla kunskaper som gör att varje individ klarar sig i världen och samtidigt kan och vill medverka till att världen klarar sig. Ett skäl till varför jag engagerar mig i Stiftelsen Europaskolan som värnar inte enbart den enskilda individens bildningsresa utan även utbildningen och bildningens plats i samhället och detta med ett tydligt internationellt perspektiv.”


Europaskolan Strängnäs
Ulrika Årehed Kågström

Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare Cancerfonden

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att ge unga människor en bra bas att stå på som gör att de fortsätter att nyfiket förvärva och värdera kunskap även långt efter att deras formella utbildning är avslutad.”


Europaskolan Strängnäs

Birgitta Ed
Entreprenör, prästkandidat Strängnäs Stift

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Mina perspektiv kommer främst från näringslivet och från att arbeta i flera länder. Få saker kan vara viktigare än att få bidra till att göra några av Sveriges bästa skolor ännu bättre.”


Europakolan Strängnä

Anders Söderholm
Generaldirektör

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”En bra skola kan aldrig överskattas och därför är det viktigt att engagera sig i skol- och utbildningsfrågor. Jag är hedrad över att ha fått möjligheten att arbeta med Europaskolan som är en förebild och föregångare bland friskolorna i landet.”


Europaskolan Strängnäs

Magnus Henrekson
Professor i nationalekonomi och senior forskare vid Institutet för Näringslivsforskning

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”På lång sikt avgörs Sveriges framtid av hur bra våra skolor är. Kvalitet stärks genom att några går före och andra följer efter. Europaskolan går före och jag hoppas kunna bidra till att Europaskolan blir ännu starkare i den rollen.”


Europaskolan Strängnäs
johan_h_larsson

Verkställande ledamot:

Johan H Larson
Direktör

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”En riktigt bra skola ska ge våra barn och ungdomar en bra start i livet. Men skolan är kanske också den viktigaste motorn för att utveckla hela samhället – och då behövs även frivilliga krafter.”