Fortbildningsprojekt för lärare

Nu ska bra lärare bli ännu bättre! Sedan 2018 pågår ett omfattande fortbildningsprojekt för lärare i Strängnäs: Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan (LÄS). Det är ett samarbete mellan Stiftelsen Europaskolan, Strängnäs kommun och Uppsala universitet. Här rapporterar vi från fortbildningen och bjuder även in till föreläsningar som också är öppna för allmänheten.

Fortbildningsprojektet syftar till att förstärka sambandet mellan skola och samhälle, med slutmålet att återuppbygga Strängnäs som en skolstad, med kvalificerad lärarutbildning på högskolenivå.

Vässa kompetensen

Inom projektet får lärarna möjlighet att ytterligare stärka sin kompetens, både ämnesmässigt och relationsmässigt. Samtidigt blir fortbildningen en plattform för ett intensifierat samarbete mellan stadens kommunala skolor och friskolor.

Spännande serie med föreläsningar
– öppna för allmänheten

Många av landets främsta professorer och föreläsare medverkar också i fortbildningsprojektet. Kom och lyssna till flera av dem i en serie föreläsningar, som också är öppna för allmänheten!

Föreläsningarna tar upp spännande och aktuella ämnen, och de hålls i Djäknehallen som är Europaskolan Strängnäs aula. Håll utkik för aktuella program och datum här nedan.