Välkommen till Europaskolan Rogge

Är du nyfiken på att lära dig nya saker? Tycker du om att gå i skolan? Då är du varmt välkommen till Europaskolan Rogge – en skola med studiero, fokus, trygghet och gemenskap. Här lär du för livet, med både hjärta och hjärna!

Europaskolan Rogge är en friskola i Strängnäs, för mellanstadiet och högstadiet. Skolan startade i augusti 2008 och har i dag 504 elever, fördelade på 18 klasser.

Ägare är den ideella Stiftelsen Europaskolan, som är icke vinstdrivande. Den är också politiskt och religiöst oberoende. Läs mer här >

Kunskap och personlig utveckling

Europaskolan Rogge passar dig som är studiemotiverad och gillar att lära dig nya saker. Som elev hos oss ska du kunna uppnå bästa möjliga resultat, utifrån just dina personliga förutsättningar.

Vi vill ge dig en bra grund inför gymnasiet, med kunskaper och färdigheter. Men vi vill också hjälpa dig att vidareutvecklas som människa, när det gäller förmågan att ta ansvar och visa omtanke om andra.

Som enda grundskola i Sverige erbjuder vi även två spetsutbildningar från årskurs 7: i matematik och NO respektive samhällskunskap och historia. Läs mer här >

En friskola med stor gemenskap

På Europaskolan Rogge blir du sedd som elev, både av kamrater och lärare. Du som är vårdnadshavare tar aktiv del av ditt barns studier, genom nära samarbete med skolan. Eftersom vi är en allmän skola, använder vi de nationella kursplaner som Skolverket fastställt för grundskolan. Vi använder också samma timplan som kommunala skolor.

Studiero och trygghet

Hos oss ska du inte bara lära för skolan, utan för livet. Därför vill vi ha en skola med ordning och fokus – en miljö där alla känner studiero och trygghet. En förutsättning för det är alla samarbetar och tar gemensamt ansvar: eleverna, skolans lärare och övriga personal samt vårdnadshavarna. Då kan vi tillsammans uppnå målen, samtidigt som vi har roligt!