Här kan du framföra förslag, synpunkter och klagomål på vår verksamhet

Om du har förslag och synpunkter på hur något kan bli bättre i vår verksamhet vill vi gärna veta det! Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något – tveka inte att kontakta oss. Det är viktigt för Europaskolans fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar nämligen ständigt med att utveckla vår verksamhet! Här berättar vi hur du gör för att lämna förslag, synpunkter och klagomål.


Kontakta oss

1. Kontakta verksamheten

Har du förslag, synpunkter eller vill framföra ett klagomål på något i skolan bör du i första hand vända dig till skolans medarbetare. Kontakta exempelvis ansvarig lärare eller mentor.

Kontaktuppgifter till skolans medarbetare finner du under rubriken ”Kontakt” i huvudmenyn på Europaskolans webbplats.


2. Kontakta rektor

Tycker du inte att du fått rätt hjälp eller gehör kan du i andra hand vända dig till skolledning/rektor. Du kan också vända dig direkt till rektor om du anser att ärendet är allvarligt.

Kontaktuppgifter till Europaskolans respektive rektorer:

Marcus Lindvall, rektor på Europaskolan Strängnäs
E-post: marcus.lindvall@europaskolan.se

Christoffer Bergfors, rektor på Europaskolan Rogge
E-post: christoffer.bergfors@europaskolan.se

Stephan Eriksson, rektor på Europaskolan Malmköping
E-post: stephan.eriksson@europaskolan.se


3. Kontakta huvudmannen

Om du inte är nöjd med hur ditt ärende hanterats av personal eller rektor kan du kontakta Stiftelsen Europaskolan som är huvudman för Europaskolan Utbildning AB (Europaskolan Strängnäs, Europaskolan Rogge) samt Europaskolan Malmköping AB.

Kontaktuppgift huvudman:

Peter Jedar, vd för Europaskolans förvaltningsbolag Lyktan samt representant för huvudmannen Stiftelsen Europaskolan.
E-post: peter.jedar@europaskolan.se


Hur du anmäler ditt ärende

Förslag, synpunkter och klagomål kan lämnas på olika sätt. Till exempel via e-post, muntligt via telefon, via personliga möten samt via ett digitalt formulär (länk nedan).

Digitalt formulär >

Om du vill ha en personlig återkoppling på ditt ärende behöver du lämna namn och kontaktuppgifter. Föredrar du att vara anonym går det givetvis bra.


Vad händer efter att du har lämnat ett förslag, en synpunkt eller ett klagomål?

Oavsett hur ett förslag, en synpunkt eller ett klagomål kommer till skolans kännedom ska det beaktas och omfattas av Europaskolans interna rutiner för hantering av förslag, synpunkter och klagomål.

I enlighet med rutinerna ska ärendet tas om hand, utredas och åtgärdas samt följas upp. Ärendet dokumenteras. Alla klagomål som lämnas på utbildningen rapporteras till huvudmannen.

Vi kommer att kontakta dig gällande ditt ärende inom 3 arbetsdagar. När ditt ärende avslutas får du ett skriftligt svar. Om du valt att vara anonym tas ärendet om hand och utreds, men ingen återkoppling kommer att ske.


Har du frågor om hanteringen av ditt ärende?

Kontakta rektor alternativt huvudmannen.