Stiftelsen Europaskolan

Stiftelsen Europaskolan äger skolkoncernen Europaskolan, som är en friskola i Strängnäs och Malmköping. Den består av gymnasiet Europaskolan Strängnäs och grundskolorna Europaskolan Rogge och Europaskolan Malmköping. Dessa skolor drivs i bolagsform, med respektive styrelse som huvudman. Stiftelsen Europaskolan är icke vinstdrivande. Den är även politiskt och religiöst oberoende.

Stiftelsen Europaskolan bildades år 1993. I anslutning till det startades gymnasiet Europaskolan, året därpå. Initiativtagare var Jan Peterson, som kom att bli skolans förste rektor.

Målet var att skapa ett europeiskt kvalitetsgymnasium, där studiemotiverade elever från hela landet utbildas för att bli kompetenta yrkesutövare och ansvarstagande medborgare. År 2008 kompletterade stiftelsen verksamheten, genom att starta grundskolan Europaskolan Rogge samt 2015 grundskolan Europaskolan Malmköping. Som grund för stiftelsens verksamhet ligger såväl europeiska som akademiska bildningsideal och aktiv omvärldsorientering.

Stiftelsen Europaskolan är helt ideell. Överskott på verksamheten återinvesteras för att utveckla kvaliteten i skolorna, såväl inom undervisning som lokaler och utrustning. Det finns inga privata ägare och ingen utdelning på aktier.

lycktan

Stiftelsen Europaskolan har sitt kontor i fastigheten Lyktan.