Om Europaskolan

Starten

Europaskolan är en friskola som startades år 1994. Skolan består av ett gymnasium i Strängnäs och två grundskolor för årskurs 4 till 9 i Strängnäs respektive Malmköping. Ägare är den ideella Stiftelsen Europaskolan*, som är icke vinstdrivande samt politiskt och religiöst oberoende.

Stiftelsen Europaskolan bildades år 1993. I anslutning till det startades gymnasiet Europaskolan Strängnäs, året därpå. Initiativtagare var Jan Peterson, som också kom att bli skolans förste rektor.

Målet var att skapa ett europeiskt riksrekryterande kvalitetsgymnasium, där studiemotiverade elever från hela landet utbildas för att bli väl förberedda för högre studier, kompetenta yrkesutövare, och ansvarstagande medborgare. Som grund för verksamheten ligger såväl europeiska som akademiska bildningsideal och aktiv omvärldsorientering.

År 2008 och 2015 startade stiftelsen även våra två grundskolor i samma anda: Europaskolan Rogge i Strängnäs, samt Europaskolan Malmköping i Malmköping.

Europaskolans roll

Europaskolans ambition är att bidra till och vara en viktig del av samhället och utvecklas tillsammans med samtiden. Här kan vi se att vi inte bara följer den utvecklingen, utan också i många fall är med och leder den! Ett exempel är naturligtvis startandet av friskolorna i sig, ett annat exempel är initiativen till Sveriges första spetsutbildning inom naturvetenskap (Scienceprogrammet) och när den startade, en unik spetsutbildning inom humaniora och samhälls­vetenskap (Modern Humanities). Även Europaskolan Rogge erbjuder två spetsutbildningar, en inom matematik och NO, och en som fokuserar på samhällsvetenskap och historia.

Vi jobbar också aktivt med demokratifrågor och omvärldsorientering. Det gör vi i vår dagliga undervisning, men också genom att bland annat ordna temaveckor, fördjupa oss i – och hålla skolval, och anordna återkommande bildningsdagar. På bildningsdagarna besöker vi beroende på skola eller utbildning till exempel olika museer, universitet, Sveriges riksdag, Sveriges radio, teater eller opera med mera. Vi bjuder även in olika gästföreläsare, så som professorer, politiker, alumner med flera. På gymnasiet erbjuder vi också bildningsresor*. På vårterminen i årskurs 1 reser vi till Grekland (Europas vagga), i årskurs 2 går resan till Berlin (Europas hjärta) och det tredje året besöker vi Bryssel (Europas framtid).

Europaskolan och framtiden

Hur ser vi då på framtiden? Kommer vi att fortsätta utvecklingsarbetet med målet att behålla en ledande roll, absolut! Kommer vi fortsätta ta initiativ i samverkan med vår omvärld? Svaret är naturligtvis ja! Men givetvis krävs det även framledes hårt arbete, målmedvetenhet och lyhördhet för att nå de mål som skolans förste rektor Jan Peterson satte upp: nämligen en skola som verkligen skulle ”göra skillnad”.

Det är mål vi jobbar mot dagligen i stort och smått, och med stolthet – men också med ödmjukhet. Vi vet att det inte räcker med att vila på gamla lagrar. Förutsättningar och förhållanden ändras, såväl inom skolvärlden som i samhället i stort – precis så som det ska vara. Som bas har vi alltid ledorden i vår värdegrund: kunskap och bildning, öppenhet, respekt, ansvar och resultat. Likaså den kompetens och höga ambitionsnivå som karaktäriserar våra skolor.

Som exempel på att vi lyckas ser vi hur våra elever visar initiativförmåga, framåtanda, nyfikenhet och kreativitet. Inte minst märks detta genom engagemanget inom ung företagsamhet (genom så kallade UF företag), alla föreningar som skapas och drivs av eleverna själva samt vår fina fadderverksamhet. Aktiviteter som intebara är utvecklande, främjar olika intressen och goda ändamål utan också stärker gemenskapen.

Vi ser också hur våra lärare ständigt tar sin undervisning och sin inspirationsförmåga ett snäpp högre. Ett kvitto på det är elevernas återkommande goda resultat och deras positiva respons. Att våra elever både i grundskolorna och på gymnasiet ofta står på prispallen i olika studierelaterade tävlingar gör oss också mycket stolta och glada!

Nu står vi inför en spännande framtid, som en del i Strängnäs fortsatta utveckling som bildningsstad. Här satsar vi på kvalificerad fortbildning för lärare, i samarbete med kommunen, dess övriga skolor och Uppsala universitet. Läs mer på www.skolstaden.se >

Tillsammans, är nyckelordet både för fortbildningsprojektet och vår dagliga verksamhet. För till syvende och sist hänger det på de enskilda människorna, som tillsammans formar vår verksamhet: elever, lärare, skolledning, övrig personal, vårdnadshavare och aktörer i omvärlden.

Vi värnar om våra traditioner

Trots utvecklingsarbetet och framåtandan tycker vi att våra traditionerna är mycket viktiga, och traditionerna är många på Europaskolan. Anledningen? De upprätthåller en slags ryggrad i verksamheten, ger glädje, leder till bildning och ökad sammanhållning, något som i sin tur bidrar till en positiv studiemiljö.

På Europaskolan tar vi vara på alla möjligheter att värna om traditioner både på våra grundskolor och på gymnasiet.

Några av dem är: abiturienten, studenten, studentbalen, niornas dans, luciafirandet och våra skolavslutningar, bildningsdagar och bildningsresor, temaveckor eller våra fina uppstartsveckor på höstterminen för att hälsa nya och gamla elever välkomna.

Året runt finns det nämligen något att uppmärksamma och lyfta, både i helg och vardag – och det gör vi. Flera traditioner har funnits i många år och blivit en naturlig del av läsåret. Men vi välkomnar också nya! Att alltid vara öppen för förändring och utveckling, det är en del av Europaskolans själ.

Avslutningsvis

Vi avslutar med Europaskolan Strängnäs skolchef och tidigare rektor, Thomas Axelssons ord:

”När alla bitar är på plats kan Europaskolan med alla dess tre skolor jämföras med ett lag. Lagbygget är viktigt och coachen eller tränaren är ansvarig för organisation, taktik och värvningar, men när matchen väl börjat är det spelarna på plan som avgör om det blir vinst eller förlust.

Tillsammans kan vi vinna eller klara varje utmaning och vår utmaning är att driva skolor i toppklass, och vi har mycket goda förutsättningar att erbjuda skolor i toppklass, även i framtiden!”

Läs mer om våra skolor de olika utbildningarna, nyheter och aktuella händelser, traditioner om mycket annat på skolornas egna sidor:

Länkar till våra skolor
Europaskolan Rogge, grundskola >
Europaskolan Malmköping, grundskola >
Europaskolan Strängnäs, gymnasium >

Läs mer: Så gick det till när friskolan Europaskolan startade >


* Stiftelsen Europaskolan är helt ideell. Överskott på verksamheten återinvesteras för att utveckla kvaliteten i skolorna, såväl inom undervisning som lokaler och utrustning. Det finns inga privata ägare och ingen utdelning på aktier.

Bildningsresorna är ett erbjudande utöver kurs. Resorna är frivilliga och bekostas av eleverna själva.