Stort intresse för och väl genomfört skolval
på Europaskolan Rogge

De första veckorna av detta läsår har eleverna i årskurserna 7–9 på Europaskolan Rogge ägnat SO-lektionerna åt att fördjupa sig i riksdagsvalet som genomfördes söndagen den 11 september. Syftet med detta är att lära eleverna hur ett val går till, men även att ge dem en inblick i hur Sverige styrs och hur partistyret fungerar i landet. De fick därför både lära sig om valprocessen, riksdagspartierna och om olika sakfrågor.

Den 2 september deltog sedan klasserna i Skolvalet som varje valår arrangeras av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.

Här på Europaskolan Rogge är det elever i årskurs 8 som går i SO-spets som har haft ansvarat för och arrangerat valet. Inför valdagen har de arbetat med att ta fram röstningsschema, gjort klassrumsbesök för att informera klasserna i årskurs 7–9 om Skolvalet samt skapat informationsaffischer som satts upp på skolan. De har även dokumenterat händelserna på skolans sociala medier. Under skolans valdag var de funktionärer i vallokalen och hjälpte våra klasser i årskurs 7–9 i deras första skolval.

Nedan presenterar vi Europaskolan Rogges valresultatet, som publicerades på SchoolSoft redan den 12 september, efter att MUCF haft sin valvaka mellan klockan 13.00-14.00. som eleverna också kunde följa.

Här kan ni läsa mer om skolvalet på MUCF:s egen webbplats >

Så snart vi har ett färdig resultat i riksdagsvalet kommer klasserna på SO-lektionerna få titta på om skolvalets resultat liknar eller skiljer sig åt från det ordinarie valets resultat den 11 september.


Resultat: Skolval på Europaskolan Rogge.
Källa: MUCF

Resultat: Skolval på riksnivå.
Källa: MUCF

Resultat: Skolvalet jämfört med resultatet i riksdagsvalet.
Källa: MUCF