Information om anmälan till elevkö

Många vill studera på Europaskolan Rogge – det är vi mycket glada för! Det stora intresset betyder också att det är kö till skolans platser.

Skolans urvalskriterier vid många sökande i korthet

Om det är fler sökande än vad det finns platser på skolan tas eleverna emot enligt ködatum. Det innebär att barnen tas emot utifrån vem som har stått längst tid i kön. Syskonförtur gäller för barn som har ett syskon som går på skolenheten vid tillträdet. Med syskon avses barn som lever i samma familj och är folkbokförda på samma adress. Barn som omfattas av syskonförturen går före de barn som stått längre tid i kön men inte har syskon på skolan.

Som vårdnadshavare kan du ställa ditt barn i kö så tidigt som du önskar. Många gör det redan då deras barn är nyfödda. Tänk på att vi ska kunna nå dig via e-post när/om vi erbjuder plats och väljer du en e-post-adress till ditt arbete så är det du som ansvarar för att uppdatera informationen om du byter arbetsplats för att inte riskera att förlora erbjuden plats. 

Du kan ställa ditt barn i kö för start i årskurs 4. Lediga platser i årskurs 5, 6, 7, 8 eller 9 erbjuds i mån av tillgång. Till årskurs 7, och i mån av plats årskurs 8 och 9,  kan du även ansöka till vår spetsutbildning, vilket görs via särskild ansökan med underlag från barnets undervisande lärare i de om .

Här hittar du ansökningshandlingarna och antagningsreglerna i sin helhet för en plats på Europaskolan Rogge:
Anmälningsformulär Europaskolan Rogge >
Antagningsregler för Europaskolan Rogge >

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss! Till receptionen vänder du dig med frågor likt inloggningsuppgifter och kontroll av köplats och till rektor frågor om regler och bestämmelser.


Reception

Telefon: 0152-33 35 00
E-post: info.rogge@europaskolan.se


Rektor

Christoffer Bergfors

Arbetsrum i A-huset.
Telefon: 0152-33 35 01
E-post: christoffer.bergfors@europaskolan.se

Varmt välkommen med din ansökan!