Om Europaskolan Rogge

Om skolan

Europaskolan Rogge är en friskola i Strängnäs, med mellanstadium och högstadium. Här finns också två spetsutbildningar,  från årskurs 7: matematik och NO samt samhällskunskap och historia. Skolan startades år 2008 och ägs av Stiftelsen Europaskolan, som är helt ideell och icke vinstdrivande. Europaskolan Rogge erbjuder studiero, fokus, trygghet och gemenskap. Här blir eleverna väl förberedda för vidare studier på gymnasiet.

År 2008 startade Stiftelsen Europaskolan högstadiet Roggeskolan i Strängnäs, i dag kallad Europaskolan Rogge. Skolan är en systerskola till Europaskolan Strängnäs, där elever från hela landet utbildas till mångsidiga, kompetenta yrkesutövare och ansvars­tagande medborgare. Från och med höstterminen 2013 tar Europaskolan Rogge också emot elever i årskurs 4 och 5.

Europaskolan Rogge är den enda skolan i Sverige som erbjuder två spetsutbildningar från årskurs 7. Spetsutbildningarna gäller matematik och NO respektive historia och samhällskunskap, och båda ger eleverna möjlighet att läsa i en snabbare takt med fördjupning. Läs mer här >

Skolan drivs i form av ett aktiebolag som ägs av den ideella Stiftelsen Europaskolan. Eventuellt överskott på verksamheten används för att utveckla undervisningen, förbättra lokalerna och modernisera utrustningen. Det finns inga privata ägare och ingen utdelning på aktier.