Vanliga frågor

Ger ni betyg i årskurs 6?
Sedan höstterminen 2012 ges betyg från och med årskurs 6. 

Har skolan ett bibliotek?
Ja. Det finns ett skolbibliotek. 

Har skolan en likabehandlingsplan?
Ja, självklart. 

Hur hjälper ni barn med diagnoser?
Genom den försäkran som vårdnadshavare fyller i får vi reda på de hjälpbehov som föreligger. Elever som har en diagnos garanteras, utifrån våra förutsättningar, ändamålsenligt stöd. 

Hur hjälper ni barn som inte har en diagnos men ändå behöver extra stöd?
Vi försöker se varje elevs individuella behov. Alla elever ges möjlighet att komma till skolan utöver ordinarie schema en gång i veckan för ytterligare stöd och stimulans. 

Hur stora är era klasser?
Vi har tre klasser per årskull. Vår maxgräns är 30 elever/klass på högstadiet, men många lektioner bedrivs i mindre undervisningsgrupper. På mellanstadiet är maxantalet 26 elever/klass. 

Kostar något ni gör under läsåret pengar?
Inga obligatoriska aktiviteter kostar pengar. 

Var har ni idrott?
Utomhusidrott bedrivs i Benningeområdet, där Europaskolan Rogge ligger. Eleverna byter då om och duschar på skolan. Under vinterhalvåret har årskurs 7−9 inomhusidrott på Thomas Arena och årskurs 4−6 har sin inomhusidrott i Trollskogens idrottslokal. Vi använder också ishallen och badhuset. 

Var har ni slöjd?
Skolan har egna slöjdsalar i G-huset.

Var har ni hem- och konsumentkunskap?
I E-huset finns vår hem- och konsumentkunskapssal.

Utöver engelska: Vilka språk erbjuder ni?
Franska, tyska och spanska. Eleverna gör ett första och ett andrahandsval avseende språk. 

Kommer dessa språk att ges oavsett gruppstorlek?
Minst tio elever måste välja ett språk för att det ska ges. Hittills har alla fått sitt förstahandsval. 

Vilka elever får förstärkt svenska och engelska som språkval?
De elever som inte bedöms nå målen i svenska och/eller engelska. Övriga elever väljer ett modernt språk. Vi uppmanar alla elever att försöka lära sig ett främmande språk utöver engelskan. 

Kan man byta klass och undervisningsgrupp som man själv vill?
Nej, bara i undantagsfall och under särskilda omständigheter kan ett byte genomföras. 

Kan man ta sig till skolan med kollektivtrafik?
Ja. Resecentrum ligger inom tio minuters gångväg från vår skola. Flera busslinjer stannar på Finningevägen utanför skolan. 

Hur arbetar ni med elevinflytande?
Varje klass väljer representanter till Elevrådet som är en viktig kanal för att informera om och påverka verksamheten på skolan. 

Är Europaskolan Rogge bara en skola för den som vill läsa vidare på Europaskolan Strängnäs?
Oavsett om man siktar på studie- eller yrkesförberedande gymnasieprogram ska Europaskolan Rogge vara det naturliga valet. Målet är att man efter avslutad grundskoleexamen ska känna sig väl förberedd för fortsatta studier. 

Varför har ni diagnostiska tester?
De ger lärarna underlag för planering av undervisningen och ett kvitto på vad skolan betytt för elevens kunskapsutveckling. Det förutsätter att vi vet ingångsvärdet när eleven började hos oss. 

Hur ofta har ni utvecklingssamtal med eleverna?
Minst en gång per läsår men oftare vid behov. 

Ger ni barnen många läxor?
Vi försöker undvika läxor från en dag till nästa. Läxor är inget självändamål men behövs för att förstärka inlärningen. Varje lärare avgör vad som är rimlig balans mellan vad som ska  göras under skoldagen och vad som behöver göras hemma. 

Hur ställer man sig i kö till skolan?
Här på webbplatsen kan du fylla i det digitala ansökningsformuläret som du hittar under länken Köanmälan> 

Kommer alla som står i kö att få börja?
Många vill, till vår glädje, studera på Europaskolan Rogge. Men eftersom skolan har begränsat antal platser, är det barnets köplats som avgör. Som vårdnadshavare kan du ställa ditt barn i kö så tidigt som du önskar. 

Hur länge står man i kö?
Du står kvar i vår kö tills du aktivt väljer att kontakta oss för att bli borttagen, eller tills du gått ut årskurs 9 på annan skola. 

Hur går antagningsprocessen till inför skolstart för årskurs 4?
Antagningsförfarandet startar i slutet av januari. Erbjudande om plats till årkurs 4 skickas ut via mejl till de första 78 i kön. Utskicket görs till den mejladress som angivits i anmälan. 

Om någon tackar nej till sin köplats eller inte inkommer med svar i tid, går erbjudandet om plats vidare till nästa barn i kön. När antagningen är klar går ett mejl med information ut till dem som står kvar i kön. Är du osäker på om vi har rätt mejladress kan du logga in HÄR.. Inloggning är barnets personnummer och det lösenordet som angavs vid registreringen. 

Har ni någon informationsdag eller öppet hus?
Under januari månad bjuder vi in vårdnadshavare och de barn som står i kö hos oss till en informationsdag inför höstens skolstart. Inbjudan skickas ut via mejl genom vårt kösystem. Är du osäker på om vi har rätt mejladress kan du logga in HÄR. Inloggning är barnets personnummer och det lösenordet som angavs vid registreringen.