Nyhetsbrev

– från Europaskolan Rogge! Augusti 2013

Till elever och vårdnadshavare

Vi på Europaskolan Rogge vill hälsa er alla varmt välkomna, efter en sommar som bjudit på mycket sol och värme. Nu ser vi fram emot ett spännande läsår med både gamla och nya elever.

Mycket är nytt inför hösten. I år har vi glädjen att även välkomna årskurs 4 och 5 till oss. Under hela sommaren har vi därför arbetat på att förbereda er ankomst. I våras rekryterades även de lärare som kommer undervisa eleverna i årskurs 4, 5 och 6. Vi hälsar dem alla välkomna till oss.

Det här har vi gjort i sommar:

– avsatt en egen del av skolans område för årskurs 4, 5 och 6
– uppfört en ny byggnad
– planerat en egen lokal för de yngre eleverna, som de kan använda  i samband med raster och i anslutning till skoldagens början och slut
– förbättrat ute- och inomhusmiljön för ökad trivsel
– byggt om skolans kök och matsal.

Det mesta är klart, men eftersom det varit semestertider återstår en del byggnadsarbete. Vi räknar med allt ska vara färdigt inom en till två veckor.

Nya fönster på väg

En sak får vi dock vänta lite extra på. Leverantören av den nya byggnaden har inte uppmärksammat att närheten till byggnaden intill kräver en högre klass av brandsäkerhet. Detta innebär att fönstren i det nya huset behöver bytas ut.

Nya fönster är på väg, men på grund av semestertider tar det ytterligare 5 till 7 veckor. Under tiden måste vi täcka för de befintliga fönstren och en del av ytterväggarna. Det gör att huset får ett mindre ljusinsläpp, vilket vi beklagar. Men vi hoppas på överseende och förståelse, då det gäller en begränsad tid. Allt för säkerheten!

För årskurs 7, 8 och 9 är en ny lokal för fritid och avkoppling planerad att vara på plats under oktober månad.

Varmt välkomna till läsåret 2013/2014!

önskar,
Anna-Lena Bresell, rektor, och Johan Larson, styrelseordförande