Nu är läsåret i gång efter en fartfylld start på höstterminen med School’s in och Roggedagen

Nu är vi i full gång med höstterminen på Europaskolan Rogge! Som alltid startade vi med School’s In, följt av Roggedagen – två glädjefyllda dagar där Roggeandan är på topp.

På Europaskolan Rogge hälsar vi enligt tradition både nya och gamla elever välkomna med School´s In. Det är en dag kantad av musik, lekar och festligheter, då syftet är att ge våra elever en glädjefylld skolstart. Det är en dag då de också har möjlighet att stärka gemenskapen både i och mellan klasserna och årskurserna.

Våra nior får ett alldeles eget mottagande med lite extra pompa och ståt så att de känner att detta år kommer att bli lite extra speciellt.

Här ser ni niornas intåg till jubel och applåder.

 


Roggedagen

Fredagen den 19 augusti var det dags för Roggedagen på Vasavallen. För sjätte året i rad genomfördes denna mycket uppskattade aktivitetsdag. Vi hade tur med vädret då solens strålar lyckades värma oss då och då, en annars något gråmulen dag.

På plats fick eleverna genomföra olika uppgifter och utmaningar av blandad karaktär. De blev uppdelade i grupper från årkurs 4–9, där årskurs 9 ska vara lagledare för att stötta, peppa och hjälpa de yngre eleverna. Det handlar om att hitta lösningar vid de olika stationerna genom ett gott samarbete eleverna emellan och även att skapa samhörighet mellan högstadiet och mellanstadiet.  Vi i personalen blir lika glada varje år över att se hur bra samarbetet fungerar över klassgränserna.

När dagen var slut hade varje grupp fått poäng i laganda, gemenskap, empati och samarbete. Det är funktionären vid varje station som bedömer gruppernas insats. Den grupp som samlat ihop mest poäng från de olika kategorierna och stationerna fick utöver äran också motta ett litet pris.

Vi vill tacka alla elever och lärare, för en härlig och givande skolstart här på Europaskolan Rogge.