Månadens Roggeelev, november 2019 – Alexander Berterud

Rektor Stefan Enjebo och biträdande rektor Anna Malmrot med Månadens Roggeelev Alexander Berterud.

Nu har vi utsett Månadens Roggeelev för november månad. Denna gång går utmärkelsen till en elev i årskurs 6, som verkligen lever upp till skolans värderingar både genom sina studier och sitt sätt att vara.

Månadens Roggeelev i november 2019 är Alexander Berterud, som går i klass 6a. Så här lyder vår motivering:

”Du visar upp ett positivt intresse för alla ämnen i skolan. Du är ambitiös och arbetsvillig. Du tar ett stort ansvar för dina studier och är hjälpsam gentemot dina klasskamrater. Du ställer alltid upp, är kamratlig och en god ledare. Du är artig och visar stor respekt för skolan och dess lärare. Du är aktiv och engagerad på rasterna till glädje för dig själv och andra elever.”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Alexander – och tack för att du är en sådan bra förebild!