Månadens Roggeelev, november 2018 – Emilia Schramm Nilsson

Rektor Marcus Lindvall ger utmärkelsen Månadens Roggeelev till Emilia Schramm Nilssson.

Nu har vi utsett Månadens Roggeelev för november på Europaskolan Rogge. Månadens utmärkelse går till en elev i årskurs 5, som lever upp till skolans värderingar genom både studier och sätt att vara.

Månadens Roggeelev i november 2018 är Emilia Schramm Nilsson, som går i klass 5a. Så här lyder vår motivering:

”För att du alltid är nyfiken och positiv på ett sätt som smittar av sig. För att du målinriktat och med stort ansvarstagande sköter dina studier. För att du med mycket omtänksamhet och ett stort hjärta är en så god kamrat.”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Emilia – och tack för att du är en sådan bra förebild!