Månadens Roggeelev, mars 2019 – Tim Erixon

Nu har vi utsett Månadens Roggeelev för mars på Europaskolan Rogge. Utmärkelsen går till en elev i årskurs 9, som lever upp till skolans värderingar både genom sina studier och sitt sätt att vara.

Månadens Roggeelev i mars 2019 är Tim Erixon, som går i klass 9a. Så här lyder vår motivering:

”Med ditt oklanderliga uppförande och alltid lika trevliga bemötande av både elever och personal, samt det sätt på vilket du tar dig an dina studier, är du en mycket god förebild Tim.”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Tim – och tack för att du är en sådan bra förebild!