Månadens Roggeelev, januari 2019 – Vendela Svärd

Nu har vi utsett 2019 års första Månadens Roggeelev på Europaskolan Rogge. Utmärkelsen för januari går till en elev i årskurs 8, som lever upp till skolans värderingar både genom sina studier och sitt sätt att vara.

Månadens Roggeelev i januari 2018 är Vendela Svärd, som går i klass 8b. Så här lyder vår motivering:

”Du är en engagerad och studiemotiverad elev, som tar sig an uppdrag och fullföljer dem helhjärtat. Du bemöter elever och lärare omtänksamt och ödmjukt. Nyligen visade du prov på ett mod som inte många har genom att gå emellan i en konflikt och sätta stopp för den. Du är en god förebild, Vendela.

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Vendela – och tack för att du är en sådan bra förebild!