Månadens Roggeelev, december 2018 – Elma Velic

Rektor Marcus Lindvall ger utmärkelsen Månadens Roggeelev till Elma Velic.

Nu har vi utsett Månadens Roggeelev för december på Europaskolan Rogge. Utmärkelsen går till en elev i årskurs 8, som lever upp till skolans värderingar både genom sina studier och sitt sätt att vara. 

Månadens Roggeelev i december 2018 är Elma Velic, som går i klass 8b. Så här lyder vår motivering:

“Med stor ödmjukhet och entusiasm tar du dig an dina skoluppdrag i både elevrådet och andra uppdrag. Du är en god representant både för skolan och dina skolkamrater, och med ditt vänliga bemötande mot elever och lärare ställer du gärna upp för andra. Du visar en god kamratanda, Elma!”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Elma – och tack för att du är en sådan bra förebild!