Flera priser till Europaskolan Rogge i 2019 års Kängurutävling i matematik

Den världsomspännande Kängurutävlingen i matematik har ägt rum under våren. Traditionsenligt har även eleverna på Europaskolan Rogge deltagit – med mycket gott resultat. Det blev nämligen flera pallplatser för våra duktiga elever. Stort grattis!

Kängurutävlingen är en av världens största matematiktävlingar med mer än sex miljoner deltagare i mer än 60 länder. Målet är att främja och öka ungdomars intresse för matematik.

Tävlingen består av 24 uppgifter som löses på 60 minuter utan hjälpmedel där varje rätt svar ger tre, fyra eller fem poäng beroende på svårighetsgrad. De tävlande är indelade i olika kategorier baserat på ålder.

Under skärtorsdagen tillkännagavs Europaskolan Rogges vinnare av rektor Marcus Lindvall med tävlingskoordinator och matematiklärare Anna Mustafa. Härliga nyheter denna soliga vårdag!

Här är alla pristagare från Europaskolan Rogge, indelade efter tävlingskategori:

Ecolier – årskurs 4
Nora Lundbäck, 4b

Benjamin – årskurs 5–7
Samuel Englund, 6a
Karl Bergh, 6b

Cadet – årskurs 8–9
Tim Erixon, 9a

Stort grattis allihop för strålande insatser!