Europaskolan Rogges åttor deltar i nationellt forskningsprojekt om strålning

Svamparna i Sveriges skogar, hur radioaktiva är de egentligen 32 år efter Tjernobyl? Det undersöker just nu forskare från Uppsala universitet i projektet Strålande jord. Här samarbetar de med elever från många högstadieskolor i Sverige, varav en är Europaskolan Rogge.

Måndagen den 17 september blev det lektion i skogen för våra elever i klass 8A och 8B.

De begav sig då på exkursion till Stadsskogen, på uppdrag av forskare från Uppsala universitet. Målet var att mäta radioaktivitet i skogens svampar och spillningar från djur.

Undersökningen är en del av projektet Strålande jord, som Uppsala universitet genomför i samarbete med Statens lantbruksuniversitet och Strålskyddsmyndigheten. Här deltar även 250 av landets högstadieklasser, varav två är åttor på Europaskolan Rogge.

Syftet är att kartlägga halterna av cesium i naturen, 32 år efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. Det man mäter är halterna av cesium-137 som har en halveringstid på ungefär 30 år, ett faktum som gjort frågan aktuell just nu.

Med på skogsturen var även Strengnäs Tidning som skrev en artikel om projektet. I artikeln märks elevernas stora entusiasm för uppdraget och att det är roligt att få hjälpa till ”på riktigt”.

Vilket är då svaret på frågan om det är farligt att äta svamp? Eleven Leo Hellstrand Pilt vet besked och förklarar att det inte är farligt. ”I så fall skulle myndigheterna ha gått ut och varnat för detta”, berättar han för tidningen. I artikeln står det också att cesiumhalterna från olyckan fördelats om i naturen, genom olika kemiska och biologiska processer. Nu tar alltså projektet Strålande jord ett samlat grepp om det som skett.

Under skogsturen letade eleverna efter åtta typer av svampar och även spillning från vildsvin och rådjur. Även om jakten inte resulterade i alla fynd som eftersöktes, gav dagen upphov till många intressanta diskussioner kring djur och natur. Kort sagt, en mycket lyckad dag utanför klassrummet!

Ett extra plus är att eleverna fick använda egen utrustning som de själva har satt ihop på tekniklektionerna.

Vi på Europaskolan Rogge är mycket stolta över våra elever, både över deras insatser och deras fina medverkan i tidningens intervju.

Tack allihop, både elever och lärare, för ett ”strålande” arbete!

Foton: Strengnäs Tidning/Eskilstuna-Kuriren