Månadens Roggeelev, oktober 2018 – Eric Malmqvist

I oktober utsåg vi höstterminens första Roggeelev på Europaskolan Rogge. Månadens utmärkelse gick till en elev i årskurs 9, som verkligen lever upp till skolans värderingar genom både studier och sätt att vara.

Månadens Roggeelev i oktober 2018 är Eric Malmqvist, som går i klass 9B. Så här lyder vår motivering:

”För din positiva inställning och sociala kompetens. För att du på ett målinriktat sätt tar dina studier på allvar och för att du på ett föredömligt sätt tagit dig an dina arbetsuppgifter på praon. Du visar att du vill vara en förebild för yngre elever på skolan”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Eric – och tack för att du är en sådan bra förebild!