Vem var John Muir (1838‒1914)?

John Muir (till höger) tillsammans med USA:s president Theodore Roosevelt (till vänster) i Yosemite National Park.

”John of the Mountains” eller nationalparkernas fader föddes i Skottland men kom att leva större delen av sitt liv i Amerika, dit hans familj emigrerade vid mitten av 1800-talet. Han levde och verkade under den romantiska tidsåldern då den alltmer påstridiga industrialismen med framväxande städer, industrier och en begynnande miljöpåverkan bidrog till eskapism och panteism. John Muir var en sann romantiker men han var också en produkt av 1800-talets ökade intresse för vetenskap och tekniska framsteg. Muir var en globetrotter, uppfinnare, naturälskande filosof och författare. Men själv beskrev han sig så här: ”poetico-trampo-geologist-botanist and ornithologist-naturalist etc. etc.”

Som ung man kom John Muir fram med en rad innovationer som uppmärksammades vid ett flertal mässor och gav honom fina priser. Detta var dock inte den livsbana som var ämnad för den unge skotten. En ögonskada, som gjorde honom temporärt blind under en månad, fick honom att söka sig ut i naturen för att finna kraft, han ville njuta av allt det vackra – djupt tacksam över att kunna se igen. Det var nu vandraren, globetrottern och upptäcktsresaren Muir föddes. Han gav sig ut på långa vandringar, hundratals mil: över hav och berg, genom täta skogar och ökenmarker. Alltmer uppslukad av naturens under. I allt det vackra fann han livets mening, och ur sina i det närmaste gudomliga upplevelser föddes en poesi och en naturfilosofi – som genom hans skrifter talar till oss än i dag.

Muir slog sig så småningom ner i Kalifornien, nära Sierra Nevada och Yosemite, och blev alltmer engagerad i bevarandet av den vackra vildmarken – ursprungsbefolkningens landområden. Han vandrade under en tid omkring som fåraherde och bodde enkelt i en liten stuga, alltmer övertygad om att vi människor inte är ämnade att bo i städer. Han skrev flitigt och producerade över 300 artiklar, många essäer och flera böcker; Muir började bli uppmärksammad och många av dåtidens storheter sökte sig till hans enkla hus i Yosemite. Så småningom fann han kärleken och de fick två döttrar och slog sig ner i Oakland. Muir sadlade om och arbetade under en tid med sin svärfars fruktodlingar, även om äventyrslusten fortfarande drev ut honom på långa vandringar och resor. Han kom att resa jorden runt ett flertal gånger.

Hans stora intresse för naturvård bidrog i slutet av 1800-talet till att världens första nationalpark skapades: Yosemite, och fler skulle det bli. Under slutet av sitt liv ägnade han sig åt att skriva och engagera sig i olika klubbar och föreningar, i syfte att verka för naturens bevarande. Den unge uppfinnaren, som efter sin ögonskada kom att se världen med nya ögon, kom att ägna hela sitt liv åt den underbara natur som han så högt älskade. År 1914, efter en kort tids sjukdom, dog John Muir på ett sjukhus i Los Angeles. Men hans skrifter lever kvar och Muirs fina naturfilosofi ger oss i dag, kanske mer än någonsin, välbehövlig livsvisdom i en värld som kan te sig alltmer ”naturfrånvänd”.

”The clearest way into the Universe is through a forest wilderness.”

”And into the forest I go, to lose my mind and find my soul.”

”In every walk with Nature one receives far more than he seeks.”

”Everybody needs beauty … places to play in and pray in where nature may heal and cheer and give strength to the body and soul alike.”

”The sun shines not on us but in us. The rivers flow not past, but through us. Thrilling, tingling, vibrating every fiber and cell of the substance of our bodies, making them glide and sing. The trees wave and the flowers bloom in our bodies as well as our souls, and every bird song, wind song, and tremendous storm song of the rocks in the heart of the mountains is our song, our very own, and sings our love.”

”Earth has no sorrow that earth can not heal.”

Sofia Stensgård, lärare i svenska, historia och kultur- och idéhistoria samt biblioteksansvarig

Nyfiken på att läsa något av John Muir? Här hittar du flera olika böcker av honom >