Studentbalen för Europaskolan Strängnäs flyttas till den 17 oktober

Vad är väl en bal på slottet? Jo, så klart, alldeles, alldeles underbar … Därför vill vi gärna att våra elever ska få sin studentbal trots allt – men i oktober i stället för maj.

Studentbalen är en omtyckt tradition för avgångseleverna på Europaskolan Strängnäs. Varje år går den av stapeln på Sundbyholms slott, under högtidliga former, med trerättersmiddag, tal, framträdanden och dans.

Våra elever bär kostym eller långklänning och anländer ofta i speciella ekipage som veteranbilar. Samtidigt finns anhöriga och en fotograf på plats för att föreviga deras ankomst.

Men i år är det, som bekant, inte som vanligt. Med anledning av den rådande covid-19-pandemin är det inte möjligt att samlas för sådana här tillställningar – det är varken önskvärt eller tillåtet.

Vi har därför beslutat att flytta studentbalen till hösten i stället. Då blir den dessutom en härlig återträff för de elever som går ut gymnasiet i vår.

Självklart följer vi myndigheternas rekommendationer och kommer förstås att rätta oss efter de förhållanden som råder då. Men givetvis hoppas vi att balen kan genomföras – och slottet är därför bokat för ett nytt datum.

Lördagen den 17 oktober är det nya datumet för studentbalen, i stället för den 29 maj.

Varmt välkommen till höstens studentbal!

Se även studentbalens evenemangssida på Facebook för tider och intresseanmälan >
Läs mer om Europaskolan Strängnäs studentbal här och se bilder från tidigare år > 

Fotnot: Studentbalen arrangeras av elevföreningen Studentkommittén och genomförs till självkostnadspris.