Lagbygget
– grunden till en framgångsrik skola

Hej!

Thomas Axelsson heter jag, och jag är rektor för Europaskolan Strängnäs sedan 2006.

Så roligt att du tittar in här i vårt digitala öppna hus! Jag hoppas att du ska få en tydlig och inspirerande bild av vår skola, vad vi står för och vad du kan förvänta dig av oss. Här delar jag några tankar kring det som formar en bra skola: lagbygget!

Vad bär chefen? Chefen bär ansvaret i första hand. Som rektor förväntas du lösa allt, du ska organisera, leda, planera, budgetera och ge dina lärare och elever bästa möjliga förutsättningar. Förväntningarna från lärare och elever är höga, liksom de är från samhället och styrelsen.

Lärarna är skolans viktigaste resurs och trivs lärarna så kommer också eleverna att trivas. Det skapar trygghet för alla och ger förutsättningar för ett långsiktigt och metodiskt arbete som kännetecknas av ständiga förbättringar (Kaizen). Vi har lärare och övrig personal som kännetecknas av hög professionalitet, och en vilja att ständigt utvecklas och utveckla våra elever. Tillsammans- eller ”vi”-känslan är påtaglig, och en vilja att klara av varje utmaning är det som utgör grunden för vad vi kallar ”Europaandan”.  Vi visar helt enkelt att vi har ”tillit” för varandras roller.

Våga ha roligt” låter säkert märkligt men att ha roligt är viktigt även på gymnasieskolan för att man ska orka med sina studier. Därför har våra elever flera olika föreningar för de mest skiftande intressen. Självklart finns även föreningar för dig som vill mera.

En organisation/skola är ständigt i förändring. Utmaningarna är många: önskemål från elever och vårdnadshavare och nya läroplaner, politiska beslut som påverkar skolan och den dagliga verksamheten. Det kan i bästa fall vara beslut som påverkar skolan om något eller några år och då hinner man förbereda organisationen på vad som komma skall. I andra fall krävs mer eller mindre beslut omedelbart. Ett av de mer långsiktiga besluten är personal- och chefsförsörjning. Lärare har på senare tid blivit en utmaning för många rektorer även om Europaskolan Strängnäs har lätt att rekrytera lärare eftersom vi har ett, välförtjänt, rykte som en bra arbetsplats. Våra lärare trivs på jobbet – precis som våra elever.

Vi har en väl fungerande ledning på plats med tre biträdande rektorer som har delegation inom olika verksamhetsområden. Någon ur ledningen finns alltid tillgänglig.

Men det behövs mer än så. Inte ens de bästa lärarna och den bästa skolledning räcker för att få en väl fungerande skola, nej, vi behöver även en väl fungerande skolreception, elevhälsa, syv och stödorganisation (Lyktan) som stödjer i stort och smått.

När alla bitar är på plats kan Europaskolan jämföras med ett lag. Lagbygget är viktigt och coachen eller tränaren är ansvarig för organisation, taktik och värvningar, men när matchen väl börjat är det spelarna på plan som avgör om det blir vinst eller förlust.

Tillsammans kan vi vinna eller klara varje utmaning och vår utmaning är att driva en skola i toppklass. Vi har höga förväntningar på oss själva och på våra elever, för det är just i skolan som vi människor formar vår framtid. Därmed vill vi ge dig som elev bästa möjliga förutsättningar för framgångsrika högre studier på universitet eller högskola. I över 25 år har vi varit en skola i toppklass – och vi har goda förutsättningar att vara det även i framtiden. Varmt välkommen till oss!

Europaskolan – lite bättre helt enkelt.