Johanna Petrovic från Europaskolan Strängnäs bjöds in till seminarium i riksdagen med sitt förslag på riksdagsapp

Hur kan man minska glappet mellan svenska folket och landets beslutsfattare ? Den frågan ställde sig Johanna Petrovic på Europaskolan Strängnäs. Tankarna ledde till ett förslag på en riksdagsapp, som hon bjöds in att presentera på riksdagsseminariet ”Från lapp till app” den 11 mars.

Idén till en riksdagsapp fick Johanna efter att ha funderat kring hur man skulle kunna öka möjligheterna till en dialog mellan politiker och väljare – och därmed minska glappet dem emellan. Tekniken har, med Johannas egna ord, verkligen spurtat de senaste åren och de flesta har en egen mobil. Därmed skulle man kunna realisera idén om en riksdagsapp, med flera olika funktioner.

Via appen skulle svenska folket dels kunna rösta, i kommunala, landstings-, riksdags- och EU-val, dels kunna chatta med politikerna, genom att logga in via bank-id. Den här kontakten skulle ge ett ömsesidigt utbyte, där väljarna både kunde ta del av tankarna bakom olika motioner och återkoppla direkt till politikerna. De skulle också kunna söka på publika dokument och se livesändningar från till exempel utskottens sammanträdanden och valvakor.

I en radiointervju för P4 Sörmland berättade Johanna Petrovic mer om sin idé, som hon bland annat sammanfattade så här: ”Om vi skaffar en app, öppnar upp politiken och gör den mera tillgänglig så kan kanske svenska folket och beslutsfattarna få en dialog – och förståelsen mellan båda parter kan bli större.”

Till att börja med deltog Johanna Petrovic i Ungdomens riksdag, i början av februari, där gymnasie­elever fick lägga fram förslag för demokratins framtid. Här presenterade hon sin idé om en riksdagsapp. Förslaget väckte intresse och Johanna blev en av tre elever som åter bjöds in till riksdagen. Denna gång för att dela sina tankar i ett panelsamtal med politiska experter, statsvetare och mediestrateger, bland annat kring olika scenarier som digitala omröstningar.

Riksdagsseminariet Johanna bjöds in till hette ”Från lapp till app – om digitalisering och nya medievanor i framtidens demokrati” och ägde rum den 11 mars. Det var en del av riksdagens demokratijubileum, då Sverige i år firar 100 år som demokrati med allmän och lika rösträtt.

Inför riksdagsseminariet kände sig Johanna mycket ”taggad” och tacksam för möjligheten att få framföra sin idé i ett sådant här sammanhang. Hon var dock medveten om att själva röstningsfunktionen i appen skulle kunna ses som ett alltför radikalt förslag i dagsläget.

Hur blev då hennes appförslag mottaget under seminariet? Som hon anat var man inte helt redo ännu angående röstningsdelen. Däremot skulle andra funktioner, såsom chatten, kunna realiseras för möjligheten till ökad dialog mellan väljare och politiker.

Att digitaliserade val blir möjliga i framtiden, det tror och hoppas Johanna absolut – inte minst mot bakgrund av den rådande coronakrisen. Vad hade till exempel hänt om det varit valår i Sverige i år? Systemet finns dessutom redan i andra länder, som till exempel i Estland.

Vad har då Johanna själv för planer inför framtiden? Just nu läser hon andra året på Modern Humanities, som är en av Europaskolan Strängnäs spetsutbildningar. Valet av denna utbildning kändes klockrent då hon alltid har varit mycket politiskt engagerad, bland annat i ett politiskt ungdomsförbund. Dessutom ville hon bo i Strängnäs. Vägen till ett framtida yrke är inte helt klar men hon är intresserad av att gå någon teaterutbildning på en folkhögskola.

Vi på Europaskolan Strängnäs vill gratulera Johanna till hennes appförslag och medverkan under riksdagsseminariet. Samtidigt vill vi önska henne varmt lycka till i framtiden!

Se och lyssna till riksdagsseminariet ”Från lapp till app” här >
Lyssna till intervjun med Johanna Petrovic i Sveriges radio här >