Spetsutbildning Scienceprogrammet

Scienceprogrammet – spetsutbildning (NA)

Vill du förbereda dig för forskarutbildning inom naturvetenskap och matematik? Europaskolan Strängnäs spetsprogram Science ger dig chansen. Scienceprogrammet är en naturvetenskaplig spetsutbildning med forskningsinriktning.

På Scienceprogrammet kan du fördjupa dig inom ett specifikt naturvetenskapligt område. Programmet ger dig större valmöjlighet när det gäller kurser du vill läsa än om du skulle gå Kemi- och fysikprogrammet. Det gör att du kan fördjupa dig inom ett naturvetenskapligt ämne och i matematik. Du kan även bredda programmet så att du får lika bred behörighet som efter att ha läst Kemi- och fysikprogrammet.

I flera ämnen undervisas du av lärare som själva har forskat och som därför kan ge en god inblick i vad forskning är. I årskurs 3 åker Scienceeleverna på en programresa till partikelfysiklaboratoriet CERN utanför Genève. Spetsprogram är den mest kvalificerade gymnasieutbildning du kan få i Sverige.

Vad kan du bli?

Scienceprogrammet ger dig stora valmöjligheter för framtiden. Beroende på tillval och programfördjupningskurser, kan du bland annat vidareutbilda dig till dessa yrken:

 • Forskare
 • Fysiker
 • Matematiker
 • Civilingenjör
 • Datalog
 • Programmerare
 • Statistiker
 • Kemist
 • Biolog
 • Biomedicinsk analytiker
 • Läkare
 • Veterinär
 • Tandläkare
 • Apotekare
 • Optiker
 • Landskapsarkitekt
 • Jurist
 • Auktarie
 • Ämneslärare grundskola/gymnasium
 • Psykolog
 • Socionom
 • Beteendevetare
 • Samhällsvetare
 • Statsvetare

Här kan du ladda ner poängplanen för Scienceprogrammet som pdf.

Poängplan: Scienceprogrammet NA >

Vill du veta mer om spetsutbildningar i Sverige?
Läs här: www.spetsutbildningar.se