Skolledning


Europaskolan Strängnäs skolledning


 Thomas Axelsson
Rektor/verkställande direktör

Arbetsrum i Philosophicum
Telefon: 0152-33 11 01
E-post: thomas.axelsson@europaskolan.se


 

Olympia Berterud
Biträdande rektor/administrativ chef

Arbetsrum i Philosophicum
Telefon
: 0152-33 11 02
E-post: olympia.berterud@europaskolan.se


 

Martina Gustavsson
Biträdande rektor

Arbetsrum i Philosophicum
Telefon: 0152-33 11 03
E-post: martina.gustavsson@europaskolan.se


Lindvall Marcus
Biträdande rektor

Arbetsrum i Philosophicum
Telefon:
0152-33 11 10
E-post: marcus.lindvall@europaskolan.se