Om Europaskolan Strängnäs

Student-utspring-2

Om skolan

Europaskolan Strängnäs är en friskola, som startade 1994. Skolans profil är aktiv Europaorientering, omvärldsorientering, digital miljö och klassisk campusmiljö. Här finns sju gymnasieprogram, inklusive spetsutbildningarna Science och Modern Humanities.  Alla öppnar dörrar till vidare studier på högskola, både i Sverige och utomlands. Grundare och ägare är Stiftelsen Europaskolan, som är helt ideell och icke vinstdrivande.

År 1994 startade Stiftelsen Europaskolan ett kvalitetsgymnasium i Strängnäs. Här skulle studiemotiverade elever från hela landet utbildas till mångsidiga, kompetenta yrkesutövare och ansvarstagande medborgare.

Skolans profil är aktiv Europaorientering, omvärldsorientering, digital miljö och klassisk campusmiljö. Europas historia, politik, ekonomi, näringsliv och kultur sätter sin prägel på undervisningen. Allt med syfte att öka kunskapen om och känslan av att vara en europé – något som öppnar dörrar till både Europa och högre studier.

Ett av Sveriges bästa gymnasier – det är Skolverkets beteckning på Europaskolan Strängnäs. Här förenas känslan för tradition och tidlösa värden med ambitionen att förnya och modernisera.

Europaskolan Strängnäs var först med att tillämpa Kunskapsrörelsens idéer, med kunskap och kvalitet i fokus. Sedan starten har vi samarbetat med den akademiska världen, bland annat med Kungliga Tekniska Högskolan. Vi samverkar även med näringslivet, bland annat läkemedelsföretag.

På skolan finns åtta gymnasieprogram, inklusive spetsutbildningarna Science och Modern Humanities, som vi varit först med att erbjuda som frigymnasium i Sverige.

Genom Artesprogrammen kunde vi också tidigt erbjuda en utbildning som förenar kreativa och teoretiska ämnen.

Skolan drivs i form av ett aktiebolag som ägs av den ideella Stiftelsen Europaskolan. Eventuellt överskott på verksamheten används för att utveckla undervisningen, förbättra lokalerna och modernisera utrustningen. Det finns inga privata ägare och ingen utdelning på aktier.

Thomas Axelsson
Vd och rektor
Europaskolan Strängnäs