Information om antagningsbesked

Preliminärt antagningsbesked

Nedan ser du två olika bilder på hur det kan se ut på Dexter vid det preliminära antagningsbeskedet.

Ska du bli orolig när det står att du inte blivit preliminärt antagen eller att du blivit antagen till en annan skola, trots att du har Europaskolan Strängnäs som val 1?

  • Bli inte orolig. Det är normalt att det står så på Dexter.
  • Europaskolan Strängnäs har egen antagning. Det innebär att vi själva skickar hem ett besked i brevlådan till dig.
  • Det är det preliminära beskedet Europaskolan Strängnäs skickar hem till dig som gäller.

 Obs! Du ska inte svara på det preliminära beskedet.

När ska du höra av dig till Europaskolan Strängnäs gällande det preliminära beskedet?

  • Hör av dig om du inte har fått ett preliminärt besked hemskickat i brevlådan när datum för antagningsbesked gått ut.

Viktigt!

Det preliminära beskedet och det definitiva beskedet kan vara olika beroende på hur ditt och andras slutbetyg ser ut. Har du tappat betygspoäng och någon annan har förbättrat sina betyg så kan din plats på programmet ersättas av någon annan. Det definitiva beskedet kommer i början av juli.

Slutgiltigt antagningsbesked

Senast v. 27 ska du ha fått ett hemskickat besked i brevlådan. Nedan ser du delar av hur detta besked ser ut:


Viktigt!

  • Det definitiva beskedet för andra skolor syns i Dexter den 28 juni.
  • Du ser inte i Dexter om du har fått plats på Europaskolan Strängnäs.
  • Du måste fylla i talongen från Europaskolan Strängnäs och tacka JA eller NEJ till din plats.

När ska du höra av dig till Europaskolan Strängnäs gällande det definitiva beskedet?

  • Om du inte har fått ett definitivt besked hemskickat i brevlådan när datum för antagningsbesked gått ut.