Gästföreläsningar

Gästföreläsningar – ES-möten

Gemenskap, diskussion och debatt – det är en viktig del av gymnasietiden. Några gånger per läsår samlas eleverna för ES-möte (Europaskolemöte). Då lyssnar vi till en intressant gästföreläsare i skolans aula, Djäknehallen.

Att gå på Europaskolan Strängnäs innebär mycket mer än ämnesstudier. Här ska du känna sammanhållning med de andra eleverna, en viktig del i det vi kallar Europa­andan. Ett sätt att främja gemenskapen är att bjuda in till gästföreläsningar, så kallade ES-möten.

Några gånger per läsår kommer en intressant gästföreläsare till skolan. Det
kan handla om en aktuell samhällsfråga, om politik eller näringsliv. Kanske kommer en minister, en ambassadör eller en författare?

Här är exempel på gästföreläsare som har besökt Europaskolan Strängnäs: Annika Falkengren, Kjell-Olof Feldt, Carl-Jan Granqvist, Christian Larson (entreprenör, regissör och kreatör inom artistvärlden), Per Nuder och Dumitru Dorin Prunariu (astronaut från Ukraina).