Europaskolan Strängnäs gör studieresor i Europa, tack vare två bidrag från Sparbanksstiftelsen RekarneEn studieresa till CERN i Schweiz och en UF-mässa i lettiska Riga – det blir verklighet för några av gymnasiets elever i vår. Detta tack vare två generösa bidrag från Sparbanksstiftelsen Rekarne. Stort tack från oss på Europaskolan Strängnäs!

Sparbanksstiftelsen Rekarne vill vara en positiv kraft i samhället och främja sparandet lokalt i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred. Stiftelsen är till 50 procent ägare av Sparbanken Rekarne, och båda är verksamma på dessa orter. Tillsammans vill de också bevara minnet av sparbankerna samt Föreningsbanken i Eskilstuna. Därför ger stiftelsen varje år anslag till bland annat kultur, utbildning, föreningslivet, idrotten och det lokala näringslivet.

Nu har Sparbanksstiftelsen Rekarne beviljat två bidrag till Europaskolan Strängnäs verksamhet. Det är med glädje vi tar emot dessa pengar, för att kunna genomföra studieresor som ett komplement till gymnasieundervisningen.

Studieresa till CERN

Under vecka 21 kommer några naturvetartreor att resa till partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz. Det är elever från klasserna ANA15 och KFSci15 som ska resa till “världens största experiment”, Large Hadron Collider (LHC), i CERN utanför Genève. LHC var bland annat de som gjorde de experimentella upptäckterna bakom Higgs-bosonen, vilken gav Nobelpriset i fysik 2013 till François Englert och Peter Higgs.

Dessutom kommer eleverna att besöka Röda korsets huvudkontor och FN:s Europahögkvarter, båda belägna i Genève.

Syftet med resan är främst att få uppleva naturvetenskaplig spjutspetsforskning från dem som håller på med just det. Detta kommer leda till en fördjupad förståelse av de resurser och det arbete som krävs för att bedriva grundforskning i dag.

UF-mässa i Riga

För eleverna i UF-företaget Get Organized väntar en UF-mässa i Riga. Get Organized består av Maja Eskilsson, Wilma Haapaniemi och Emma Karldén, alla från klass FÖ15. Deras affärsidé är att underlätta för den som är på resande fot, genom enkla och snygga förvaringspåsar.

Tanken med Rigaresan är att få ta del av nya intryck och anta utmaningen att sälja utomlands. Förutom att sälja i ett annat land, gäller det ju också att sälja på ett annat språk: något som kommer att utveckla våra elever på flera plan.

Tack till Sparbanksstiftelsen Rekarne

Europaskolan Strängnäs vill rikta ett stort och varmt tack till Sparbanksstiftelsen Rekarne för bidragen till dessa studieresor.

Tack vare Sparbanksstiftelsen Rekarnes bidrag får vi hjälp att lyfta Europaskolans värdegrund, som bland annat bygger på Europa- och omvärldsorientering. Genom att ta del av forskning och företagande över nationsgränserna, ökar vi inte bara våra kunskaper. Vi bygger också broar inför framtiden, i ett internationellt forsknings- och företagarklimat. Inte minst utvecklas vi både som européer och medmänniskor, helt i linje med skolans Europaanda.

Vi önskar våra elever och lärare stort lycka till på resorna till Lettland och Schweiz!

Läs mer om Sparbanksstiftelsen Rekarne här. >
Läs mer om våra studieresor här. >