Rutin och blankett för klagomålshantering

Vill du lämna klagomål eller synpunkter på Europaskolans verksamhet? Nedan finns information om vår rutin för klagomålshantering. Här hittar du också en blankett för förslag, synpunkter och klagomål.

Klagomålshantering är en viktig del av skolans systematiska kvalitets­arbete, och vår skyldighet enligt skollagen. Den ger oss möjlighet att uppmärksamma och åtgärda brister så tidigt som möjligt. Allt för elevernas och verksamhetens bästa. En väl fungerande klagomålshantering bidrar också till ökad resurseffektivitet och minskad administration.

Vår ambition inom Europaskolan är att ständigt förbättra oss, där vi lär av det som blivit bra men också av det som kan bli bättre. Detta är också en viktig del av vår värdegrund.

Välkommen att höra av dig med såväl klagomål som synpunkter och förslag kring verksamheten!


Europaskolan Strängnäs

Information:
Rutin för att lämna synpunkter >

Blankett:
Förslag, synpunkter och klagomål >


Europaskolan Rogge

Information:
Rutin för att lämna synpunkter >

Blankett :
Förslag, synpunkter och klagomål >


Europaskolan Malmköping

Information:
Rutin för att lämna synpunkter >

Blankett:
Förslag, synpunkter och klagomål >