Stiftelsen Europaskolans styrelse

anders_milton

Ordförande:

Anders Milton
Läkare

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att ett antal ungdomar får en bra utbildning och därmed en bra start i livet.”


Europaskolan Strängnäs

1:e vice ordförande:

Birgitta Ed
Entreprenör, prästkandidat Strängnäs Stift

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Mina perspektiv kommer främst från näringslivet och från att arbeta i flera länder. Få saker kan vara viktigare än att få bidra till att göra några av Sveriges bästa skolor ännu bättre.”


Europaskolan Strängnäs

2:e vice ordförande:

Niklas Zandelin
Entreprenör och verkställande direktör

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att Europaskolan utvecklas och fortsätter vara ledande, där pedagogik och teknik utgör basen för framtidens skola.”


Ledamöter


Europaskolan Strängnäs
Hakan_Plith

Håkan Plith
Affärsutvecklare

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Europaskolan är en skola som på flera olika sätt vill stödja elevernas resa genom informationssamhället in i kunskapssamhället. Oavsett om detta sker med hjälp av bildningsresor i Europa, modern teknologi eller traditionella bokliga studier, har skolan som tydlig målsättning att leda ungdomarna ända fram. Det känns stimulerande att få hjälpa till på den resan.”


Europaskolan Strängnäs

Elisabeth Nihlfors
Professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Utbildning ska ge möjligheter till att utveckla kunskaper som gör att varje individ klarar sig i världen och samtidigt kan och vill medverka till att världen klarar sig. Ett skäl till varför jag engagerar mig i Stiftelsen Europaskolan som värnar inte enbart den enskilda individens bildningsresa utan även utbildningen och bildningens plats i samhället och detta med ett tydligt internationellt perspektiv.”


Europaskolan Strängnäs

Jan Löwstedt
Professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Europaskolan utgör ett intressant och viktigt inslag i det svenska skolsystemet. Att engagera mig i styrelsen är en möjlighet för mig som forskare bidra till skolans och det lokala skolsystemets fortsatta utveckling.”


Europaskolan Strängnäs
Ulrika Årehed Kågström

Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare Cancerfonden

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att ge unga människor en bra bas att stå på som gör att de fortsätter att nyfiket förvärva och värdera kunskap även långt efter att deras formella utbildning är avslutad.”


Europaskolan Strängnäs

Anders Söderholm
Generaldirektör

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”En bra skola kan aldrig överskattas och därför är det viktigt att engagera sig i skol- och utbildningsfrågor. Jag är hedrad över att ha fått möjligheten att arbeta med Europaskolan som är en förebild och föregångare bland friskolorna i landet.”


Europaskolan Strängnäs

Åsa Kettis
Chef på Uppsala universitet för avdelningen för kvalitetsutveckling

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Utbildning ger nya kunskaper, perspektiv och förmågor till gagn för den unga människans – och hela samhällets framtid. Jag vill vara med och bidra till att skapa goda förutsättningar för lärarnas viktiga arbete, elevernas lärande och Europaskolans fortsatta utveckling.”


Europaskolan Strängnäs

Magnus Henrekson
Professor i nationalekonomi och senior forskare vid Institutet för näringslivsforskning

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”På lång sikt avgörs Sveriges framtid av hur bra våra skolor är. Kvalitet stärks genom att några går före och andra följer efter. Europaskolan går före och jag hoppas kunna bidra till att Europaskolan blir ännu starkare i den rollen.”


Europaskolan Strängnäs
johan_h_larsson

Verkställande ledamot:

Johan H Larson
Direktör

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”En riktigt bra skola ska ge våra barn och ungdomar en bra start i livet. Men skolan är kanske också den viktigaste motorn för att utveckla hela samhället – och då behövs även frivilliga krafter.”