Stiftelsen Europaskolans styrelse

anders_milton

Ordförande:

Anders Milton
Läkare

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att ett antal ungdomar får en bra utbildning och därmed en bra start i livet.”


Europaskolan Strängnäs
henrik_landerholm

1:e vice ordförande:

Henrik Landerholm
Ambassadör

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att Europaskolan fortsätter att leda utvecklingen av skolväsendet i Strängnäs, närområdet och Sverige.”


Europaskolan Strängnäs
per_olof_berg

2:e vice ordförande:

Per Olof Berg
Professor, chef för marknadsföringssektionen,
Stockholm University School of Business

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Europaskolan är inte bara ett viktigt, fristående och icke vinstdrivande alternativ för studiemotiverade elever, utan också en intressant plattform för nya och kreativa idéer inom utbildningsområdet. Som fjärde generationens Strängnäsbo, är jag också stolt över att kunna bidra till att värna om stadens gamla tradition som bildningscentrum.”


Ledamöter


Europaskolan Strängnäs
Hakan_Plith

Håkan Plith
Affärsutvecklare

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Europaskolan är en skola som på flera olika sätt vill stödja elevernas resa genom informationssamhället in i kunskapssamhället. Oavsett om detta sker med hjälp av bildningsresor i Europa, modern teknologi eller traditionella bokliga studier, har skolan som tydlig målsättning att leda ungdomarna ända fram. Det känns stimulerande att få hjälpa till på den resan.”


Europaskolan Strängnäs
dan_brandstrom

Dan Brändström
Professor

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag är mycket engagerad för att alla medborgare i samhället ska få en god start i livet genom en god skolunderbyggnad. Stiftelsen Europaskolan är för mig ett utmärkt exempel på vad jag skulle vilja se som ‘ringar på vattnet’ och ett föredöme för hela landet.”


Europaskolan Strängnäs
Helena_Hallgarn

Helena Hallgarn
Jur.kand. och civilekonom samt grundare av tjänsten VQ Legal

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Barn måste få möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin personlighet i en trygg och bra miljö. Jag vill gärna göra det jag kan för att bidra till detta.”


Europaskolan Strängnäs

Niklas Zandelin
Entreprenör och verkställande direktör

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att Europaskolan utvecklas och fortsätter vara ledande, där pedagogik och teknik utgör basen för framtidens skola.”


Europaskolan Strängnäs

Elisabeth Nihlfors
Professor i pedagogik med inriktning mot ledarskap vid Uppsala universitet

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Utbildning ska ge möjligheter till att utveckla kunskaper som gör att varje individ klarar sig i världen och samtidigt kan och vill medverka till att världen klarar sig. Ett skäl till varför jag engagerar mig i Stiftelsen Europaskolan som värnar inte enbart den enskilda individens bildningsresa utan även utbildningen och bildningens plats i samhället och detta med ett tydligt internationellt perspektiv.”


Europaskolan Strängnäs
Ulrika Årehed Kågström

Ulrika Årehed Kågström
Generalsekreterare Cancerfonden

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Jag vill bidra till att ge unga människor en bra bas att stå på som gör att de fortsätter att nyfiket förvärva och värdera kunskap även långt efter att deras formella utbildning är avslutad.”


Europaskolan Strängnäs

Birgitta Ed
Entreprenör, prästkandidat Strängnäs Stift

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”Mina perspektiv kommer främst från näringslivet och från att arbeta i flera länder. Få saker kan vara viktigare än att få bidra till att göra några av Sveriges bästa skolor ännu bättre.”


Europaskolan Strängnäs
johan_h_larsson

Verkställande ledamot:

Johan H Larson
Direktör

Därför är jag engagerad i styrelsen:

”En riktigt bra skola ska ge våra barn och ungdomar en bra start i livet. Men skolan är kanske också den viktigaste motorn för att utveckla hela samhället – och då behövs även frivilliga krafter.”


Inspektor för Europaskolan


Europaskolan Strängnäs
Eva_Akesson

Eva Åkesson

Professor och rektor vid Uppsala universitet, inspektor för Europaskolan i Strängnäs och Malmköping

Om uppdraget som inspektor:

”Att vara inspektor för Europaskolan är ett hedrande uppdrag som jag är mycket glad för. Det ger oss möjlighet att ytterligare stärka och fördjupa kontakterna med grund- och gymnasieskolan.”

(Källa: Uppsala universitet.)