Månadens Roggeelev, september 2020 – Malvina Erikson

Nu har vi utsett höstens första Månadens Roggeelev. Utmärkelsen för september månad går till en elev i årskurs 8. Hon lever verkligen upp till skolans förväntningar – både genom sina studier och sitt sätt att vara. Stort grattis till Malvina!

Månadens Roggeelev i september 2020 är Malvina Erikson, som går i klass 8a. Så här lyder vår motivering:

”Malvina är en ambitiös elev som sköter sina studier väl och som alltid bemöter klasskompisar och personal på ett trevligt sätt. I september visade hon prov på hur en sann Roggeelev agerar då hon stannade och hjälpte en yngre elev som gjort sig illa. Malvina behöll lugnet under hela situationen.”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Malvina – och tack för att du är en sådan bra förebild!