Månadens Roggeelev, mars 2021 – My Sohlström Brun

Nu är vi tillbaka med Månadens Roggeelev, efter ett uppehåll på grund av pandemin. Årets första utmärkelse går till en elev i årskurs 8, som verkligen lever upp till skolans förväntningar – både genom sina studier och sitt sätt att vara. Varmt grattis till My!

Månadens Roggeelev i mars 2021 är My Sohlström Brun, som går i klass 8a. Så här lyder vår motivering:

”Under vårterminen har du haft en positiv inverkan på både elever och lärare med ditt stora engagemang både i dina studier och din förmåga att se och stötta dina klasskamrater i tider av distans. Du ser alla, både lärare och elever som har det lite extra tungt när vardagen inte är som den brukar. Du peppar och pushar alla att hitta lösningar och motivation till skolarbetet. Klass 8a och Europaskolan Rogge är glada att just du går hos oss. My, du är en sann Roggeelev!”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, My – och tack för att du är en sådan bra förebild!