Månadens Roggeelev, mars 2020 – Ella-Stjärna Almestrand

Mars månads Roggeelev Ella-Stjärna Almestrand, omgiven av rektor Christoffer Bergfors och biträdande rektor Maria Wahlström.

Nu har vi utsett mars månads Roggeelev! Denna gång går utmärkelsen till en elev i årskurs 8, som verkligen lever upp till skolans värderingar – både genom sina studier och sitt sätt att vara.

Månadens Roggeelev i mars 2020 är Ella-Stjärna Almestrand, som går i klass 8b. Så här lyder vår motivering:

”För att du alltid tar ansvar och står upp för dig själv och det som är rätt och fel. Du bryr dig om och ställer upp för andra samt prioriterar skolarbetet och använder lektionstiden på bästa sätt. Genom detta är du en förebild för andra elever på skolan och en mycket god klasskamrat.”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Ella-Stjärna – och tack för att du är en sådan bra förebild!

Fotnot: Utmärkelsen Månadens Roggeelev utgick i februari månad, på grund av turbulensen kring eskaleringen av coronapandemin.