Månadens Roggeelev, maj 2020 – Ellen Gustafsson

Maj månads Roggeelev Ellen Gustafsson, omgiven av rektor Christoffer Bergfors och biträdande rektor Maria Wahlström.

Utmärkelsen Månadens Roggeelev gick i maj till en elev i årskurs 7. Hon lever verkligen upp till skolans förväntningar – både genom sina studier och sitt sätt att vara. Stort grattis, Ellen!

Månadens Roggeelev i maj 2020 är Ellen Gustafsson, som går i klass 7b. Så här lyder vår motivering:

”Sen dag ett på Europaskolan Rogge har du visat att du är ambitiös, ansvarstagande, positiv och entusiastisk inför dina studier. Du är också en omtänksam kompis som ställer upp och peppar dina klasskamrater. Du har alltid ett trevligt bemötande mot både vuxna och elever och bemöter alla med ett leende. Detta gör dig till en sann Roggeelev!”

Grunden till Månadens Roggeelev är enkäten om trygghet och studiero som görs varje år på Europaskolan Rogge. I enkätsvaren har trygghetsgruppen analyserat fram önskningar från eleverna hur de vill att de ska vara mot varandra. Det här är de definitioner vi utgår ifrån när vi ska utse Månadens Roggeelev:

En sann Roggeelev

  • har ett vårdat språk och talar juste till elever och personal
  • är en förebild för andra elever
  • är en bra kompis och uppmuntrar och ser andra elever
  • har en positiv inställning och sprider den till andra
  • säger hej till andra elever och personal på skolan
  • sköter sina studier efter bästa förmåga och har med rätt material till lektionerna.

Stort grattis till dig, Ellen – och tack för att du är en sådan bra förebild!